“Sanat Tarihinde Kadını Anlamak ve Kadını Anlatmak” eğitimi online

Kasım 6, 2020

“Sanat Tarihinde Kadını Anlamak ve Kadını Anlatmak” eğitimi online

Seda Yavuz ile “Sanat Tarihinde Kadını Anlamak ve Kadını Anlatmak” eğitimi online olarak 28 Kasım-26 Aralık tarihleri arasında Ders 101 tarafından düzenleniyor.

Eğitimin Konusu

Sanat Tarihi’nde kadın model, konunun bir parçası olarak ya da bir kavramın kişileştirmesi şeklinde görülür. 5 Hafta sürecek Sanat Tarihinde Kadını Anlamak ve Kadını Anlatmak  programında  bu algının yanlışlığı, hem erken dönemlerden başlayarak kadın sanatçıların üretimlerine bakılarak hem de kadın figürünün gelişimine odaklanılarak eleştirilecek.

Görme biçimlerinin hislerimizi bile tanımladığı binlerce yıllık süreç başka bir bakışla okunacak. İyilik-güzellik-kötülük-çirkinlik kavramlarının eşleştirilmesi bunun sonucunda cadılığın imal edilmesinin nedenleri, kandırma/kandırılma ikiliğinin ve namus kavramının görsel algıda biçimlendirilmesi tüm tartışmaların iskeletini oluşturacak. Kadın sanatçı vardı! Cadı yoktu! Kadın sanatçıların üretimleri ve erkek sanatçıların kadını çağdaşlaşmanın simgesi olarak görmesi tesadüf değildi!

Program

1. Hafta
Kadın Sanatçı yoktu!

Antik dönemden 18. Yüzyıla dek sanat tarihinde ‘yok sayılan’ kadın sanatçıların farklı üretimleriyle birlikte incelenecek.
Bingenli Hildegarrd (Ortaçağ), Artemisia Gentileschi (Barok), Clara Peeters (Barok), Mary Beale (Barok- İngiltere’nin ilk kadın ressamı olarak anılır) gibi isimlerin resimleriyle bu farklı dili nasıl ürettikleri tartışılıyor.

2. Hafta
Kadın Bedeni ve Çıplaklık

M.Ö. 25.000’lerde Anatanrıça figürinleri en erken ‘nü’ örnekler, bu izlek içerisinde Rönesans, Barok, Realizm’den günümüze dek kadın bedeninin çıplak bir imge olarak dönüşümü tartışılacak. Mitolojik anlatının dönüştürülmesi de bu tartışmaları zenginleştirecek. Afrodit’den Olympia’ya ve hatta güncel sanatçı Orlan’ın kendini yeniden yaratmasına kadar örnekler inceleniyor.

3. Hafta
Cadılık: Kadına kötülüğün ve çirkinliğin yüklenmesinin serüveni

Ortaçağ karanlık değildi. Cadılık Rönesans’ın ürünüdür. Bildiklerimizi tekrar gözden geçirelim ve uzun burunlu, yaşlı, çirkin cadının aslında üretilmiş bir imge olduğunu konuşalım. Yaklaşık 400 yıllık bir süreçte kadına yüklenilen kötülüğün yaratılma nedenlerini sosyo-politik göndermelerle irdeliyoruz. Öncesinde ise kötülük-çirkinlik bağlantısını mitoslar yardımıyla anlayacağız. Lilith’e tekrar bakmanın zamanı!

4. Hafta
İki Kült Kadın: Havva ve Meryem

Tek tanrılı dinler ‘Yaradılış’ anlatısıyla başlar; Adem ve Havva. Cennetten kovulmanın öznesi Havva sanat tarihinde nasıl betimlenir? Hıristiyanlıkla birlikte Meryem kültü çerçevesinde ikonik konular; namus, boyun eğme, bakirelik vd. nasıl oluşturulur? İlk anlatılardan ve betimlerden günümüze dek bu iki kült kadının imgesel dönüşümlerini inceliyoruz.

5. Hafta
Osman Hamdi ve Kadın İmgesi /Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerindeki Kadın Sanatçılar

Batılılaşma döneminin sonlarına doğru Osman Hamdi, çağdaşlığın imgesi olarak kadın figürünü kullanır, sunumumuz bir erkek ressamın ürettiği çağdaş kadın imgesiyle başlayacak. Sonrasında Celile Hanım (Nazım Hikmet’in annesi), Mihri Müşfik Hanım ve Müfide Kadri’nin resim anlayışı ve resim sanatına katkılarıyla programımızı sonlandırıyoruz.

Eğitmen
Seda Yavuz
Lisans eğitimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde tamamladı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Yüksek Lisans öğrenimine, aynı yıl aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek Lisans tez konusu; ‘Yapı-bozum Bağlamında Fluxus Hareketi’ Doktora tez konusu; ‘Heykelde Boşluk Kavrayışı: Modernizm ve Sonrası’dır. 2013 yılında Yard. Doç., 2017 yılında Doçent ünvanını almıştır. Verdiği dersler; Batı Sanatının Kaynakları, Heykel Sanatı Tarihi, Sanat Felsefesi ve Güncel Sanat Araştırmalarıdır (Y.L.). Çalışma alanları; (Batı sanatı – Cumhuriyet dönemi ve sonrası odaklı) Modernizm, sanatta feminist teoriler, heykel tarihi, çağdaş ve güncel sanattır. Çeşitli dergi ve gazetelerde eleştiri ve çözümleme yazıları yayımlanmış, küratörlük ve sergi organizasyonu yapmıştır. 2007 yılından beri çeşitli galeri ve sanat kurumlarında seminerler vermektedir. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA-TR) üyesidir.

Tarih: 28 Kasım, 5, 12, 19, 26 Aralık 2020
Süre: 5 Hafta / Haftada bir gün / Cumartesi günleri / Saat: 17:00-19:30
Ücret: Tüm program: 500TL / Tek ders giriş: 120TL
Zoom üzerinden online

Tüm programa katılan öğrencilere Katılım Belgesi verilecek.

edebiyathaber.net (6 Kasım 2020)

Yorum yapın