Sakıp Sabancı Müzesi’nin Yetişkin Eğitimleri Güz Programı devam ediyor

Kasım 11, 2015

Sakıp Sabancı Müzesi’nin Yetişkin Eğitimleri Güz Programı devam ediyor

GUZ_YETISKIN_2S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), 2015 Yılı Güz Dönemi Yetişkin Eğitimleri’ne ev sahipliği yapıyor. Prof. Dr. Uşun Tükel, Prof. Dr. Zühre İndirkaş, Prof. Dr. Uğur Tanyeli ve Yrd. Doç. Dr. Cem Doğan Yaşat’ın vereceği seminerlere kayıtlar, SSM’nin web sitesinden yapılabiliyor.

Kapsamlı eğitimlerde; Sanat Tarihi, Felsefenin Estetiği, Mimarlık, Edebiyat ve sanatta şiddet olgusu gibi farklı konular ele alınıyor. Tüm seminerler üniversite öğrencilerine ve öğretmenlere %50 indirimli olarak gerçekleştiriliyor.

Seminer detayları:

Felsefenin Estetiği / Yrd. Doç. Dr. Cem Doğan Yaşat

Doğan Yaşat’ın yürüteceği “Sanat Felsefesinde Okumalar” başlıklı seminerler dizisinde, Antik Yunan’dan 20. yüzyıl çağdaş felsefesine kadar uzanan bir yelpazede seçilmiş metinlere yönelik, interaktif bir okuma, anlama, çözümleme, yorumlama ve karşılıklı tartışma platformu oluşturulması hedefleniyor. Platon ve Derrida gibi düşünürlerden seçilen metinler ışığında, estetik ve sanat felsefesinin güzel, güzellik, sevgi, aşk ve erotizm gibi temel kavramları; söz, yazı, dil, yapıt gibi felsefi kavramlarla birlikte düşünülerek tartışmaya açılıyor. Seminerde, sanat yapıtının Antik Yunan düşünce dünyasından günümüze dek kat etmiş olduğu mesafe çeşitli biçimleriyle ortaya konuluyor.

Estetik Pratiklerin İcadı: Mimarlık, Edebiyat / Prof.Dr. Uğur Tanyeli

Ezeli ve ebedi evrensel pratikler olarak düşünmeye alıştığımız sanat, mimarlık ve edebiyat kavramlarını, “Homo sapiens”in bir canlı türü olarak belirdiği tarih aralığından beri ortaya çıktığını ve bugüne dek uzanan kesintisiz tarihlerinin bulunduğunu varsayıyoruz.Seminer, bu alışılagelmiş popüler tahayyülün aksine, yaklaşık 18. yüzyıldan başlayarak adım adım inşa edilmiş sözkonusu üç kavramın nasıl ortaya çıktığını tartışmaya açıyor. Bir kavram arkeolojisi yapmayı amaçlayan seminerde katılımcılar, genel anlamda bugünkü sanat kavrayışımızın oluşum sürecini izleme imkanını buluyor.

Sanat Yapıtı: Çözümleme ve Anlamlandırma / Prof.Dr. Uşun Tükel

Seminerde, doğu minyatürlerinden Rönesans resmine kadar bir çok sanat pratiğine uzanan bir çizgide sanat yapıtlarının belli yöntemler çerçevesinde çözümlenmesi ve anlamlandırılması üzerinde duruluyor.

Sanatta Şiddet Olgusunun Çözümlenmesi / Prof. Dr. Zühre İndirkaş

Şiddet olgusunun kaynağının ve biçimlerinin ele alıncağı seminerde bu olguların psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirilmesi ve tarihsel süreç içerisinde resim sanatı üzerinden değerlendirilmesi amaçlanıyor.

edebiyathaber.net (11 Kasım 2015)

 

Yorum yapın