Sadık Usta’dan “Türk Ütopyaları” genişletilmiş basımıyla raflarda

Kasım 9, 2022

Sadık Usta’dan “Türk Ütopyaları” genişletilmiş basımıyla raflarda

Sadık Usta’nın “Türk Ütopyaları” adlı kitabının genişletilmiş basımı Kafka Kitap etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Türkiye’nin en sevilen düşünürü Sadık Usta’nın, dünyanın birçok prestijli üniversitesinin kütüphanelerinde yer alan Türk Ütopyaları – Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemi’ne Özgürlüğü Düşlemek adlı kitabı genişletilmiş yeni edisyonu ve Kafka Kitap logosuyla yeniden raflarda yerini aldı. Bugüne kadar kütüphane raflarında bekleyen Türk ütopyalarının ilk kez Osmanlıca’dan günümüz Türkçe’sine aktarıldığı eser, bilim dünyasının 300 yıldır tartıştığı ütopya kavramının sosyal bilimler üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Türk Ütopyaları, Türk ütopya yazarlarının özgürlük, eşitlik ve kardeşliğin olduğu toplum modelleri düşlediklerini ve bunun mücadelesini verdiklerini de gösteriyor. 

Tarihçi, yazar ve çevirmen Sadık Usta’nın Türk Ütopyaları – Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemi’ne Özgürlüğü Düşlemek adlı kitabı, Türkiye’nin en prestijli üniversiteleriyle beraber Harvard, Columbia, New York, Princeton, Pennsylvania, Stanford, Sachsen-Anhalt Üniversitesi ve Amerikan Kongre Kütüphanesi’nde de yer alıyor. Kafka Kitap, yazın tarihimizi konu eden en önemli kaynak eserlerden biri olan Türk Ütopyaları’nı genişletilmiş basımıyla yeniden okurlarla buluşturuyor. 

Öteden beri bazı liberal aydınlarımız, ütopik eserlerin sadece Avrupa’ya has bir yazın türü olduğunu söyleyip dururlar ve hatta buna ilişkin sözümona kanıtlar da ileri sürerler. Gerçekten böyle midir? Ütopyalar yalnızca Avrupalılara has bir yazın türü müdür? Ne yani, Türkler ütopyasız mıdır? Hayır! Her ne kadar Türklerin ütopya yazınıyla tanışması 19. yüzyılın ortalarına denk gelse de ütopik eserlerle tanışması çok daha eskidir… Türkiye’nin ütopyacı yazarları, yazdıkları eserlerle, sadece düşünsel ve siyasi hayatımızı belirlemediler; aynı zamanda devrimlere bizzat katılarak öncü roller de oynadılar.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’nin devrim tarihi ile ütopik yazınının tarihi de sarmaşık gibidir; birbirinden ayrılmaz biçimde iç içe geçmişlerdir. Bu kitabı okuduğunuzda tarihimizdeki her devrimci girişimden önce seçkin ütopyaların yazıldığını, bu eserleri yazan şahsiyetlerin kendilerinin de aktif siyasetin içinde olduklarını ve bu eserlerle hem kendi kuşaklarını hem de sonraki devrimci kuşakları derinden etkilediklerini, onlara sadece gelecek tasarısı sunmadıklarını, aynı zamanda onların devrimci heyecanını ateşlediklerini ve geleceğe ilişkin umutlarını diri tuttuklarını da göreceksiniz.

SADIK USTA HAKKINDA

1960 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 16 yıl Almanya’da yaşadı. Stuttgart Üniversitesi ve Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde (Tarih ve Siyasal Bilimler) okudu. 2003 yılında İngilizce öğrenmek üzere dokuz ay Londra’da kaldı. 2012’de Goethe Üniversitesi’nde “Ütopya ve Devrim, Türkiye’de Modernleşme Hamleleri (1908-1938)” başlıklı master tezini verdi.

Yazdığı ve Katkıda Bulunduğu Bazı Kitaplar:

Türk Ütopyaları/Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ütopya ve Devrim

İlkçağ Ütopyaları/Mükemmel Toplum ve İlk Devlet Teorileri

Dünyayı Değiştiren Düşünürler (Cilt.1: Felsefenin Şafağı: Hint, Çin, Yunan, Roma ve Rönesans Avrupa’sı; Cilt.2: Rönesans’tan Aydınlanma’ya Yeni Bir Çağın Doğuşu; Cilt.3: Aydınlanma, Fransız Materyalizmi, Amerikan ve Fransız Devrimleri; Cilt.4: Ekonomi Politik, Alman İdealizmi, Rus Halkçılığı ve Marksizm; Cilt.5: El-Kindi’den İbn Sina’ya, Gazalî’den İbn Haldun’a İslam Felsefesi, Mutezile, İhvan-ı Safa, Din-Felsefe Tartışmaları

Fıçılarda Yaşamak – Sıradışı Devrimci Hayatlar Ütopya ve Masalbilim – Binbir Gece Masalları

Şair ve Matematikçi Ömer Hayyam

Şüphenin Tarihi – Felsefeye Giriş

Çevirileri:

Thomas More, Ütopya

Tommaso Campanella, Güneş Ülkesi

Georg Fülberth, Kapitalizmin Kısa Tarihi

Hans Heinz Holz, Devrimin Cebiri: Hegel’den Marx’a

Felsefenin Aşılması ve Gerçekleştirilmesi

K. Marx, F. Engels, Komünist Manifesto

Bilgi için: kafkakitap.com

twitter.com/kafkayayinevi

facebook.com/KafkaYayinevi

instagram.com/kafkayayinevi

edebiyathaber.net (9 Kasım 2022)

Yorum yapın