Alanında referans bir kaynak: “Kıbrıs Tarihi”

Haziran 6, 2016

Alanında referans bir kaynak: “Kıbrıs Tarihi”

kıbrısİngiliz arkeolog ve tarihçi George Francis Hill’in, Kıbrıs tarih yazımını kökten etkileyen dört ciltlik eserinin dördüncü ve son kitabı Kıbrıs Tarihi Osmanlı ve İngiliz İdaresi Dönemi 1571-1948, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Ada’nın 1878 yılında hayli tartışmalı bir süreçle Osmanlı idaresinden çıkarak İngiliz hâkimiyetine girmesi 20. yüzyılda yaşanacak gerilim ve çatışmalar için bir zemin oluşturmuş, sürecin doğru anlaşılabilmesi, bölgedeki Osmanlı ve İngiliz hâkimiyetlerinin iyi bilinmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Osmanlı ve İngiliz idareleri dönemini konu alan ayrıntılı ve çok katmanlı bu eser, Yunanca, Fransızca, İngilizce ve daha sınırlı olarak Türkçe birincil ve ikincil kaynaklara dayanıyor. Hill’in bu çalışması erişilmesi çok güç zenginlikteki kaynakçasıyla önemli bir veri bankası niteliğinde olup 1952’de basılmasına rağmen değerini hâlâ koruyor.

Kıbrıs Tarihi, Erken Modern Çağ’dan 20. yüzyılın ortasına dek Kıbrıs’ın nüfusu, idari-mali yapısı, Rum ve Türk toplumları arasındaki ilişkiler ve siyasi-diplomatik gelişmeler gibi temel konularda vazgeçilmez bir kaynak olmayı sürdürüyor. Kıbrıs Tarihi, Nazım Can Serbest’in titiz ve eksiksiz çevirisi ile Türkçeye kazandırıldı.

George Francis Hill (1867-1948): Oxford’da klasik filoloji eğitimini tamamladıktan sonra, 1893’te British Museum’da nümizmatik alanında çalışmaya başladı. 1912’de Sikke ve Madalyalar Bölümü başkanı, 1931’de ise müzenin müdürü oldu. Bu görevi esnasında Kıbrıs’ın antik eserlerinden sorumlu bir komitenin başkanlığına seçildi ve 1934’te gerçekleştirdiği teftişin ardından adanın Antik Eserler Yasası’nı kaleme aldı. 1936’da müdürlükten emekli olduktan sonra kendini bütünüyle Kıbrıs tarihine vakfeden Hill, 1940’ta ilk cildini yayınladığı Kıbrıs Tarihi’nin son cildi matbaaya girmeden önce hayatını kaybetti.

edebiyathaber.net (6 Haziran 2016)

Yorum yapın