Poetik Bir Performans Olarak Plan Çizimi semineri 1 Haziran’da

Mayıs 31, 2022

Poetik Bir Performans Olarak Plan Çizimi semineri 1 Haziran’da

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün düzenlediği Çarşamba Seminerleri kapsamında, 1 Haziran 11.00’de #tasarım teması ile “Poetik Bir Performans Olarak Plan Çizimi” başlıklı semineri Elif Hant verecek.

Elif Hant İstanbul’da yaşayan mimar, araştırmacı ve doktora öğrencisidir. Gazi Üniversitesi, Mimarlık bölümünden 2015 yılında mezun olduktan sonra Hayalgücü Mimarlık Ofisinde bir süre çalışır, ardından İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarım yüksek lisans programına başlayarak “Eleştirel Mimarlık Pratiği Olarak Plan Çiziminin Poetikası” (2019) başlıklı yüksek lisans tezini yazar. 2021 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Doktora Programında feminist teori, eleştirel teori ve antroposen / insansonrası tartışmaları etrafında, doğa-kültür ve temsilin mekan-zaman-maddileşmesi arakesitinde çalışmalarını yürütüyor. Bunun yanında, “Ziyaret / The Visit” araştırma projesiyle “Biz İnsan Mıyız?” 3. İstanbul Tasarım Bienali’ne, “Bilinemeyenler Okulu / School Of Unknowables” araştırma projesiyle “Okullar Okulu” 4. İstanbul Tasarım Bienali’ne çeşitli işbirliklikleriyle katılır. Nesin Sanat Köyü Mimarlık Yaz Okulu, UMÖB (Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması), EWUQ-PORT (European Workshops On Urban Quality And Architectural Identity) gibi ulusal ve uluslararası birçok atölyede yürütücü ve katılımcı olarak çalışmalara katılır. Hant, 2016-2018 yılları arasında İTÜ Mimarlık Bölümünde, 2018’den bu yana MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. “Poetik Bir Performans Olarak Plan Çizimi” başlıklı seminerinin tanıtım metninden:

“Bu sunumda tasarımı bir eleştirel pratik olarak ele alarak, plan çiziminin potansiyelini sanat, mimarlık, yazın ve felsefe gibi disiplinlerarası bir alandan araştırdığım “Eleştirel Mimarlık Pratiği Olarak Plan Çiziminin Poetikası” (2019) başlıklı yüksek lisans tezimi anlatacağım. Tezimde poetik bir performans olarak ele aldığım plan çizimi, mimari temsilin olanaklılığını araştırarak mimarlığın failliğini çoğaltmak üzerine düşünmeyi amaçlar. Mimarlığı insan ve insan olmayanların etkileşimi olarak düşünürsek, hafızanın temsili aracılığıyla maddeye faillik atamanın mümkünlüğünü sorgular. İstanbul’da beş yılı aşkın bir zamanda kaldığım evlerin planlarını anımsayarak çizme fikrinden ortaya çıkan bu araştırma; bina tasarımına yönelik bir projeksiyon olarak değil, tasarlanmış bir binanın deneyimi ve hafızası üzerine kurulan geçmişe doğru bir asamblaj olarak işlev görür. Bu katmanlar, içinde yaşadığım evleri anımsama ve evin hafızasının maddileşmesiyle çizme / yazma eylemi üzerine kuruludur. Böylece çizmek eylemiyle yazmak eyleminin birbirinin yerine geçtiği bir aralık olarak belirirken, sayfanın düzlüğünde performe edilen metaforik, analojik ya da alegorik katmanlar bir oluş olarak çizimin ve yazının bilgisinde çoğalırlar. Bu katmanlar dil, anlam, imge, doku, çizgi, iz, notasyon, işaretler, mekan, zaman, anlatı gibi (yeni bir okumayla kendini çoğaltabilir) oluşlarla çizimi poetik performans olarak okumaya olanak sağlarken, aynı zamanda plan çiziminin poetikasını oluştururlar.”

Katılım bağlantısı (canlı yayın)https://www.youtube.com/carsamba+seminerleri

http://www.carsambaseminerleri.org

http://www.facebook.com/carsambaseminer

http://www.twitter.com/carsambaseminer

edebiyathaber.net (31 Mayıs 2022)

Yorum yapın