Masthead header

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nden güncel sergiler

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün güncel sergileri “Bir Rüya’nın İnşası”, “Minyatür 2.0” ve “Hafıza-i Beşer” sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Sırasıyla Arnavutluk sanatında toplumcu gerçekçiliğin yansımalarını, geleneksel minyatür sanatının güncel yorumlarını ve tarihsel gelişmelerle birlikte değişip dönüşen Osmanlı el yazması kültürünü ele alan sergiler, sanatla dolu bir gün geçirmek isteyenler için Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın birbirine komşu iki kurumunda meraklılarını bekliyor.

Arnavutluk sanatında 40 yıllık toplumcu gerçekçilik rüzgârı

Pera Müzesi, Arnavutluk görsel sanatlarının önemli bir dönemine odaklanan “Bir Rüyanın İnşası: Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçekçilik” sergisiyle, sosyalizmin kuruluş ilkelerini yaymayı amaçlayan siyasi tavrın hakim olduğu diktatörlük yılları görsel üretimlerini izleyicilere sunuyor. Serginin küratörü Artan Shabani, Arnavutluk sanatının 40 yılına damgasını vuran bu dönemde “toplumcu gerçekçilik” anlayışının, sanat ve edebiyat başta olmak üzere, kültürel hayatın hemen her alanına hakim olduğunu, sanatçıları ve yaratıcılığı yönlendirdiğini vurguluyor.

Geleneksel minyatüre yeni bir soluk

Müzenin “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” başlıklı diğer süreli sergisi ise, matbaanın keşfi ve Batı sanatına yönelişle birlikte saraydan çıkıp yeni bir arayışa giren minyatür sanatının güncel yorumlarını sanatseverlerle buluşturuyor. Farklı coğrafyalardan sanatçıların 40’ı aşkın yapıtını bir araya getiren sergi, minyatürü heykelden videoya, tekstilden yerleştirmeye çeşitli formlarla işleyerek onu günümüze ait yaşayan bir sanat biçimine dönüştürüyor. Minyatüre farklı yaklaşımlar getiren sanatçılar, eserlerinde; sömürgecilik, oryantalizm, ekonomik eşitsizlik, toplumsal cinsiyet, kimlik politikaları, ayrımcılık, toplumsal şiddet, zorunlu göç, temsiliyet gibi güncel konulara odaklanıyor.

El yazmalarının modernliğe olan tarihsel yolculuğu

Tarihin en önemli keşifleri arasında yer alan matbaa, bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlarken bilim ve sanat alanıyla sınırlı kalmayıp günlük yaşamda da ciddi dönüşümlere neden oldu. Matbaanın yaygınlaşmasıyla 19. yüzyılda etkisini kaybeden, 20. yüzyılda ise geniş kitleler için bir bilgi kaynağı olmaktan çıkıp koleksiyonerlerin ilgi alanına giren Osmanlı elyazması kültürünü yeniden gündeme taşıyan “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikayeler” sergisi,Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın zengin el yazması koleksiyonundan bir seçkiyle oluşturuldu. Elyazmalarının çok katmanlı dünyasını daha iyi anlamamıza olanak sağlayan sergi aynı zamanda Google Arts and Culture üzerinden çevrimiçi ziyaret edilebiliyor.

Bir Rüyanın İnşası: Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçekçilik” sergisi 15 Kasım 2020, “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” sergisi 17 Ocak 2021 tarihine kadar Pera Müzesi’nde izlenebilir.

“Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler” sergisi 13 Şubat 2021 tarihine kadar İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde ücretsiz ziyaret edilebilir. Sergiyi Google Arts and Culture’da çevrimiçi ziyaret etmek için tıklayın.

edebiyathaber.net (20 Ekim 2020)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r