Patrikliğinin 30. yılında Patrik Bartholomeos’la özel bir nehir söyleşi

Kasım 23, 2021

Patrikliğinin 30. yılında Patrik Bartholomeos’la özel bir nehir söyleşi

Elçin Macar’ın “Patrik Bartholomeos” nehir söyleşisi Doğan Kitap etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Prof. Dr. Elçin Macar, bu yıl ruhaniliğinin altmışıncı, patrikliğinin ise otuzuncu yılını kutlayan Patrik Bartholomeos’a yaşamına, eğitimine, din adamlığına ve Ortodoks dünyaya ait sorular sordu. Patriğin İmroz’da başlayıp Heybeliada Ruhban Okulu’nda devam eden eğitimi, İtalya’daki kilise hukuku doktorası, Patrikhane’deki görevleri ve 1991’de Ekümenik Patrik seçilmesi söyleşinin ana eksenini oluşturuyor. Patrikhane’nin Ortodoks dünyadaki anlamını ve yerini Patrik Bartholomeos kendi sözcükleriyle anlatıyor. 

Dinler arası diyaloğa, Vatikan’la ilişkilere verdiği önem, Patrikhane’yi ulaştırdığı konum, bugün Yeşil Patrik diye anılmasını sağlayan çevreci kimliği gibi öne çıkan birçok konunun yanı sıra, enerjik ve esprili kişiliğiyle Patrik Bartholomeos’u tanımaya yönelik kıymetli bir katkı…   

Tadımlık>>>

Yazar Hakkında:

Prof. Dr. Elçin Macar, İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu ve 2000 yılından beri, Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler B.lümü’nde çalışmaktadır. Türkiye ve Yunanistan’daki azınlık grupları, devletkilise ilişkileri, nüfus mübadelesi başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Yayımlanmış kitapları şunlardır: Fener Patrikhanesi (Yorgo Benlisoy ile birlikte), (Ankara: Ayraç, 1996), İstanbul’un Yok Olmuş İki Cemaati: Doğu Ritli Katolik Rumlar ve Bulgarlar, (İstanbul: İletişim, 2002), Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, (İstanbul: İletişim, 2003), Heybeliada Ruhban Okulu’nun Geleceği Üzerine Tartışmalar ve Öneriler, (Mehmet Ali Gökaçtı ile birlikte) (İstanbul: TESEV, 2005), İşte Geliyor Kurtuluş: Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda Yunanistan’a Yardımları (1940-1942) (İzmir: İzmir Ticaret Odası, 2009), Beyaz Rus Ordusu Türkiye’de (Oya Dağlar Macar ile birlikte), (İstanbul: Libra, 2010). 

edebiyathaber.net (23 Kasım 2021)

Yorum yapın