Oğlak Yayınları 30. yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılını Erol Üyepazarcı’nın kitabıyla kutluyor

Ekim 27, 2023

Oğlak Yayınları 30. yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılını Erol Üyepazarcı’nın kitabıyla kutluyor

Erol Üyepazarcı’nın Yaşasın Cumhuriyet Ama… adlı kitabı Oğlak Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Cumhuriyet’in İlanında Yorumlar, Övgüler, Eleştiriler

“Mustafa Kemal’e göre ‘Cumhuriyet’in ilanı için koşullar olgunlaşmış ve tamamlanmıştı. Aslında o, kafasında gerçekleştirilmesini düşündüğü her eylemin zamanının gelmesini beklerdi. Kendine olduğu kadar topluma da zarar vermeden amaca varmanın koşullarını tamamlamaya çalışırdı.

Bunun için gerektiğinde beklemesini bilirdi; olağanüstü denecek kadar sabırlıydı ama zamanı geldiğinde de amacına engel olanların üstüne atılacak kadar cesurdu. Herkesten, her düşünce ve gelişmeden yararlanmasını bilirdi. Amacına hızla fakat yıkıcılıkla değil, koşulları olgunlaştırarak sabırla gider, gerekirse yıllarca beklerdi.

Kendisinin Nutuk’ta söylediği gibi, ‘Saltanat Dönemi’nden Cumhuriyet Dönemi’ne kadar dört yıl süren bir geçiş dönemi’ yaşanmıştı.

Cumhuriyet’in ilanında da Mustafa Kemal Paşa artık koşulların olgunlaştığını, tamamlandığını anlamıştı.”

Elinizdeki kitap işte bu süreci ve sonrasını, karşıtlarının ve taraftarlarının tüm yazdıkları, söyledikleriyle ayrıntılı olarak gösteriyor.

Yazar hakkında

1938 yılında İstanbul’da doğdu, Pertevniyal Lisesi’ni ve 1962 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’ni bitirdi. Uzun yıllar Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda uzman ve daha sonra kredi ve yatırımlardan sorumlu üst yönetici olarak çalıştı. 1995 yılında emekli oldu.

Bibliyofili ile bibliyomani arasındaki ince çizgide yalpalayan bir kitap meraklısı olarak geç Osmanlı tarihi, erken cumhuriyet dönemi, polisiye roman, popüler Türk romanı ve astronomi ilgilendiği konular olarak ortaya çıktı. II. Mahmud’un İstanbul’u (1992), Kandilli-Vaniköy-Çengelköy – Mekânlar ve Zamanlar (1993), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın Öyküsü (1995), Korkmayınız Mister Sherlock Holmes -Türkiye’de Polisiye Romanın 125 Yıllık Öyküsü (2008) kitaplarını yazdı, son kitabıyla 2009 yılı Memet Fuat Ödülü’nü kazandı.

Ayrıca Orhan Koloğlu’dan Osmanlı Basını’nın Doğuşu ve Blak Bey Ailesi (1998), Maurice Herbette’den Fransa’da İlk Daimi Türk Elçisi Esseyit Ali Efendi (1998), Paul Fesch’den Abdülhamid’in Son Günlerinde İstanbul (1999), Claude Cahen’den Osmanlılardan Önce Anadolu (2000), Antoine Galland’dan İzmir Gezisi (2003), Kerakin Deveciyan’dan Türkiye’de Balık ve Balıkçılık (2006), Onnik Jamgoçyan’dan Osmanlı İmparatorluğu’nda Sarraflık (2017) kitaplarını çevirdi.

Osman Hamdi Bey’in 1873 Viyana Dünya Sergisi için Fransızca olarak hazırladığı, literatürde Elbise-i Osmani olarak tanınan ve o günden bu yana dilimize kazandırılmamış eserini ayrıntılı bir tanıtma yazısı, giysi sözlüğü ve notlarla dilimize kazandırdı: 1873 Yılında Türkiye’de Halk Giysileri (1999).

Ayrıca Türk polisiye romanının ilk örneklerinden olan Ebüssüreyya Sami’nin Türklerin Sherlock Holmes’ü Amanvermez Avni’nin Serüvenleri kitabını sadeleştirerek yayına hazırladı (2006).

Merhum yazar Peyami Safa’nın Server Bedi adıyla 1924-1928 yılları arasında kaleme aldığı polisiye öykülerini ilk kez özgün metne sadık kalarak ve sansürsüz, açıklayıcı notlarla okuyucularla buluşturdu: Cingöz Recai’nin Harikulade Sergüzeştleri (2018), Cingöz Recai Kibar Serseri (2018), Cıva Necati Nâm-ı Diğer Cingöz Recai (2019), Tilki Leman (2019), Çekirge Zehra (2019) ve Kartal İhsan (2019).

edebiyathaber.net (27 Ekim 2023)

Yorum yapın