O uzun yüzyılın makroekonomik eğilimleri

Ocak 24, 2024

O uzun yüzyılın makroekonomik eğilimleri

Ivan T. Berend’in 19. Yüzyılda Avrupa İktisat Tarihi adlı kitabı İş Kültür Yayınları tarafından İsmail Ferhat Çekem çevirisiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

19.yüzyıl dünyanın çehresini değiştiren uzun bir yüzyıldı. Günümüzün önemli iktisat tarihçilerinden Ivan T. Berend, 19. Yüzyıl Avrupa İktisat Tarihi ’nde şu önemli sorunun yanıtını arıyor: Niçin Avrupa’nın bazı ülkeleri ve bölgeleri 19. yüzyılın daha erken dönemlerinde ileri bir gelişme seviyesi yakalarken, diğerleri geride kaldı? Avrupa’daki ekonomik kalkınmayı uluslar ötesi bir ölçekte ele alan bu karşılaştırmalı çalışma, bölgesel farklılıkların ülkelerin ekonomik güzergâhında nasıl belirleyici bir etki yapabileceğini gösterirken, ilerlemenin ve geri kalmanın tarihsel nedenlerini de tartışmaya açıyor.

Akademik yaşamı boyunca iktisadi geri kalmışlık ve periferi ekonomileri üzerine çalışan Berend, bu kitapta sosyal, politik, kurumsal ve kültürel etkenleri bir arada ele alırken, bilgi, devlet ve kurumların iktisadi kalkınmadaki rollerini de inceliyor.

19.Yüzyıl Avrupa İktisat Tarihi, o uzun yüzyılın makroekonomik eğilimlerini ve çeşitli iktisat teorilerini masaya yatırırken, ayrıca günümüze de ışık tutuyor.

Kitaptan tadımlık >>>

edebiyathaber.net (24 Ocak 2024)

Yorum yapın