Murat Gülsoy moderatörlüğünde Disiplinlerarası Karşılaşmalar serisinin yeni online paneli 27 Nisan’da

Nisan 25, 2022

Murat Gülsoy moderatörlüğünde Disiplinlerarası Karşılaşmalar serisinin yeni online paneli 27 Nisan’da

Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nin Disiplinlerarası Karşılaşmalar serisinin “İnsan Sonrası Kuramı ve Sosyal Bilimler” etkinliğine konuşmacı olarak Refik Anadol, Güven Güzeldere, Merve Şen ve Sibel Yardımcı katılıyor. 27 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 17:00’de Zoom’da başlayacak olan panelin moderatörlüğünü Murat Gülsoy üstleniyor.

Etkinlik bülteninden

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknolojinin hızla ilerlemesiyle ortaya çıkan dijital devrim, siborg teknolojileri ve genetik bilimlerdeki gelişmeler, sosyal ve beşeri bilimlerde “insan” kavramının yeniden tanımlanması gereğini doğurdu. Bu değişimi “insan sonrası” veya “posthümanizm” (posthuman) kavramıyla tanımlayan güncel yaklaşımlar, Aydınlanma Çağı’nın ürettiği akılcı ve tekil insan kavramını eleştirerek bu kavramın sürekli değişen, evrilen, sınırları geçirgen bir kavram olarak yeniden kurgulanmasını hedefler.

Farklı disiplinlerde insan sonrası üzerine üretilen çalışmaları ve yaklaşımları bir araya getirmek istediğimiz bu panelde iki temel izleğimiz olacak. Bir yandan kavramsal bir tartışma yürütürken bir yandan da edebi ve sanatsal temsil imkânlarını tartışmak istiyoruz. Kavramsal tartışma kapsamında, “insan sonrası” teriminin tam olarak neye tekabül ettiği, bu tanımı yaparken insan-insan olmayan, insan-makine karşıtlığının ne derece önemi ve geçerliliği olduğu sorununu merkez alarak posthümanizmin tanımını yapmak için başlangıcı belli olan bir tarihsel dönem, veya bir insanlık deneyimi, veya bir yöntem olarak ele alma gibi seçenekleri değerlendirmek istiyoruz. İnsan sonrası dediğimiz varlık gelecekte olmasını tahayyül ettiğimiz “insan-ötesi” bir varlık mıdır, yoksa makinelerin adeta biyolojik yapımızın bir parçası veya uzantısı olduğu günümüzde zaten insan sonrası olduğumuzu iddia edebilir miyiz? Kavramsal tartışmadan yola çıkarak insan sonrası kavramının edebi ve sanatsal temsilleri nelerdir? Bu temsiller posthümanizmi ne şekilde tarif eder ve insan kavramını yeniden düşünme konusunda ne gibi imkânlar sunmaktadır? İnsan sonrası sanat veya edebiyat diye bir tanım mümkün müdür?

Etkinlik herkesin katılımına açık ve ücretsiz, kayıt gerekli.

Zoom Etkinlik Kayıt Bağlantısı

edebiyathaber.net (19 Nisan 2022)

Yorum yapın