Monograf’ın odak konusu: Eşya

Eylül 15, 2020

Monograf’ın odak konusu: Eşya

Monograf dergisinin 14. sayısı yayımlandı.

Yayın yönetmeninin Sunuş yazısı şöyle:

14. sayının odak konusu “Eşya”. Odak’ta ilk olarak Özge Şa­hin “Teraziyi Eşya ile Dengelemek: Ahmet Midhat’ın Romanlarında Eşya” makalesinde, modernleşmeyle birlikte değişen gündelik haya­tın eşya aracılığıyla romanlardaki yorumlanma biçimini araştırmak için Ahmet Midhat’ın romanlarında “ev eşyası”nın nasıl işlendiğini ortaya koyuyor, değişen yaşam tarzının ev eşyasına nasıl yansıdığı­nı gösteriyor. “Hafızayı Eşyayla İnşa Etmek: Refik Halid Anlatısında Eşya-Hafıza İlişkisi” makalesinde Hazal Bozyer, Halbwachs’ın hafı­za çalışmalarından yararlanarak Refik Halid’in anlatılarında günde­lik hayat ve eşyanın konumunu muhalefet, kimlik, kolektif değişim, geçmişle ilişkiyi sürdüren hafıza mekânları ve statü göstergeleri gibi başlıklar üzerinden değerlendiriyor ve Refik Halid’in romanlarında eşyaların sadece bir yaşantıyı ayrıntılarıyla tasvir etmek ya da dekor oluşturmak için kullanılmadığını ortaya çıkarıyor. Şeyma Gümüş“Se­vim Burak’ın Queer Nesneleri: Yanık Saraylar’da Eşya-İnsan İlişkileri, Öznellik ve Ötekilik” makalesinde, Sevim Burak’ın ilk kitabı Yanık Saraylar’daki nesnelerin görünümleri ve karakterler tarafından nasıl deneyimlendiklerini fenomenolojik bir yaklaşımla inceliyor, eleştirel queer bakışdoğrultusunda nesneleri çevreleyen ve onları düzenin dı­şına iten söylemleri analiz ediyor, queer nesnelerin ve onların işaret ettiği uyumsuzluğun ötekiliği temsil etmek ve ötekileştirme pratik­leri ile şiddet arasındaki ilişkiyi görünür kılmak için nasıl düzenlen­diğini irdeliyor. “Don DeLillo’nun White Noise Eserinde Metalaşan Özneler” makalesinde Muhsin Yanar, öznenin tükettiği meta ile na­sıl özdeşleştiğini, metayı tüketirken metaya nasıl dönüştüğünü Don DeLillo’nun White Noise romanı üzerinden inceliyor, çağdaşdünya­daki öznenin nasıl tükendiğini ve sessiz/dilsiz metalara dönüştüğünü tartışıyor. Eylül Tuğçe Alnıaçık “Kumların Kadını’nda Nesneler Dünyası” makalesinde, modern ontolojide ikincil pozisyona yerleştirilen nesnelerin kurucu özelliklerini öne çıkararak hiyerarşik modele bir alternatif sunuyor ve Kumların Kadını romanını “nesne yönelimli ontoloji” üzerinden ele alıyor, nesne yönelimli ontolojinin sunduğu nesne tasarısıyla çerçevesini çiziyor ve nesnelerin farklı ilişkiler için­de yer alabilmelerini mümkün kılan yapılarına dikkat çekiyor.

Pasaj bölümünde, “Tanpınar’da Nostalji ve Eve Dönüş” makale­siyle Ayşe Nur Öğüt, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste, Sahne­nin Dışındakiler, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Aydaki Kadın romanlarında nostaljinin etkisi ve işlenişinden hareketle yazarın nos­talji telakkisini “şahsi nostalji”, “devir nostaljisi”, “medeniyet nostalji­si” ve “İstanbul nostaljisi” gibi temalarla ele alıyor. Eylem Ejder, “Kri­tik Manzara: 21. Yüzyılda Değişen Tiyatro (ve) Eleştirisi” yazısında 2016 yılında Bloomsbury Publishing tarafından yayımlanan, Duska Radosavljevic’in derlediği Theatre Criticism: Changing Landscapes (2016) (Tiyatro Eleştirisi: Değişen Manzaralar) kitabını inceliyor.

Makalelerin değerlendirilme sürecinde, Hazel Melek Akdik, Fatih Altuğ, Sultan Komut Bakınç, Abdullah Başaran, Zeliha Dişci, Mustafa Demirtaş, Sevgi Doğan, Papatya Alkan Genca, Esen Kara, Nurseli Gamze Korkmaz, Ahmet Ferhat Özkan, Mert Bahadır Reisoğ­lu, Bengü Vahapoğlu, Başak Bingöl Yüce ve Yasemin Yılmaz Yüksek öneri ve destekleriyle yazarlara katkıda bulundular; teşekkür ederiz.

15. sayının odak konusu “Erkeklikler” olacak. Eleştirel bir perspektiften ele alındığında erkeklik kurgularının ve algılarının yeniden görünür hale geleceğini umarak, edebiyatta erkekler ve er­keklikler sorununu ele almayı, tartışmayı amaçlıyoruz. Dosyanın editörlüğünü Murat Göç yürütecek.

Yedi yıldır düzenli olarak yılda iki kez yayımlanan Monograf’ta 15. sayı itibarıyla genişlemeye ve bazı değişikliklere gidiyoruz. Yüce Aydoğan ve Selver Sezen Kutup yayın kuruluna katıldılar. Ve ben, kurucu ekibinde yer aldığım Monograf’ın yayın kurulunda kalmaya devam ederek on dört sayıdır yürüttüğüm genel yayın yönetmenliği görevimi Fatih Altuğ’a devrediyorum.

Eleştiride nitelik sorununu önceleyerek yola devam ediyoruz, önerilerinizi ve yazılarınızı bekliyoruz.

Melek Aydoğan

edebiyathaber.net (15 Eylül 2020)

Yorum yapın