Masthead header

Monograf’ın odağında Kuram ve Yöntem Tartışmaları var

4. sayı kapakEdebiyat eleştirisi dergisi Monograf, dördüncü sayısı için seçtiği “Kuram ve Yöntem Tartışmaları” odağıyla yayımlandı.

Uluslararası, hakemli, akademik bir elektronik dergi olarak yayımlanan Monograf’ın tüm içeriği http://www.monografjournal.com/ adresinden indirilip okunabiliyor. Monograf’ın “Kuram ve Yöntem Tartışmaları” odağında ilk olarak Didem Havlioğlu, Osmanlı şiirinde telmih sanatının bir estetik hafıza işlevi görerek geleneğin sürekliliğini nasıl sağladığını inceledi. F. Berna Yıldırım çağdaş edebiyat kuramında felsefenin konumunu irdelediği makalesinde Derrida ve Foucault’nun etkisini, bu etkinin olumlu/olumsuz sonuçlarını Todorov ve Barthes’ın geçirdiği kuramsal dönüşümler üzerinden ele aldı. Mustafa Demirtaş, metinlerarası ilişkiler aracılığıyla metnin tekilliğini tartıştıktan sonra, okuma ediminin okur tarafından nasıl deneyimlediğini değerlendirdi. Şevket Tüfekçi bilgisayar destekli çözümleme yöntemlerinin yazınsal eleştiri devinimini nasıl değiştirdiğini inceleyerek bilgisayar teknolojileri ve yazınsal araştırmaların iş birliği ile gerçekleşecek çalışmaların önünü açacak bir tartışma başlattı. Odak dosyaya son katkı, Başak Bingöl Yüce’nin çevirdiği, Antonio Candido’nun “Eleştiri ve Sosyoloji (Crítica e Sociologia)” başlıklı makalesi.

Odak dışı makalelerin bulunduğu Pasaj bölümünde, Beyhan Uygun Aytemiz bir Millî Mücadele anlatısı olan Vurun Kahpeye’de erkeklerle etkileşiminde cinsel cazibesine sürekli vurgu yapılan bir karakter olarak biçimlendirilen Aliye’nin nasıl kurgulandığını inceledi. D. Burcu Eğilmez, Ursula K. Le Guin’in eşitlik anlayışı ve romanlarında öne çıkan diyalog fikrini yazarın romanlarının içeriğini, biçimini ve yöntemini şekillendiren bir eylem olarak değerlendirdi. Pasaj’ın son yazısı Nefise Kahraman’ın çevirdiği Stanford Literary Lab’ın beşinci raporu: “Cümle Ölçeğinde Biçem (Style at the Scale of the Sentence)”.

Monograf’ın her sayısında düzenlenen açık oturumların dördüncüsü Klasik Türk edebiyatına ayrıldı. Didem Havlioğlu, Berat Açıl, Bahadır Sürelli ve Esra Derya Dilek’in katılımıyla gerçekleşen oturumda Klasik Türk edebiyatı çalışmalarında tür, estetik ve yöntem gibi konular tartışıldı. “Türkiye’de Akademi Konuşmaları”nda ise Ayşe Duygu Yavuz, Dilek Cindoğlu ile söyleşti.

Monograf, beşinci sayısı için odak konusu olarak “Belleği Okumak/Yazmak” başlığını belirledi. Dergi, bellek kavramının edebiyat metinlerindeki işleyişini ve rolünü değerlendiren özgür ve özgün fikirlere dayalı akademik çalışmaları en geç 1 Kasım 2015 tarihine kadar info@monografjournal.com adresine bekliyor. Monograf, dosya dışı makaleleri de değerlendirmeye alıyor.

Aşağıdaki linke tıklayarak Monograf’ın bütün sayılarına ulaşabilirsiniz:

http://www.monografjournal.com/arsiv/

İletişim: www.monografjournal.com

             info@monografjournal.com

Facebook: https://www.facebook.com/journalmonograf

Twitter: https://twitter.com/monografjournal

edebiyathaber.net (3 Ağustos 2015)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r