“Monograf” yeni sayısı için makale bekliyor

Eylül 23, 2016

“Monograf” yeni sayısı için makale bekliyor

monograf-logo“Monograf” dergisi yeni sayısı için 15 Ekim 2016 tarihine kadar derginin içeriğine uygun makaleleri bekliyor.

Derginin çağrısı şöyle:

“Monograf, yedinci sayısında edebiyat metinlerini ve edebiyatın kendisini mekân kavramı üzerinden tartışmak istiyor. Anlatının kurucu unsurlarından biri olan mekânı kuramsal olarak inceleyen metin odaklı okumaların yanı sıra edebiyatın üretim ve tüketim süreçlerini mekânla ilişkilendiren disiplinlerarası çalışmalara da yer vermeyi amaçlıyor.

Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında, edebiyat ve mekân meselesine yönelik başka yaklaşımları da ele alan özgün fikirlere dayalı makaleleri en geç 15 Ekim 2016 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyor.

 • Edebi metinlerde mekânın kurgulanma biçimleri, işlevleri ve tarihsel olarak geçirdiği dönüşümler
 • Dönemsel eğilimlere ve sanat akımlarına göre edebiyatta öne çıkan mekân türleri
 • Farklı anlatım teknikleri ile metinlerdeki mekân temsilleri arasındaki ilişkiler
 • Edebiyat metinlerinde kentler ve tarihsel süreç içinde kentlerde toplumsal bakımdan öne çıkan mekânların ele alınış biçimleri
 • Edebiyatta öznelliğin inşasını mekânla düşünmek
 • Toplumsal cinsiyet bağlamında mekâna yüklenen anlamlar ve edebiyattaki tezahürleri
 • Psikanaliz, feminizm, yorumbilim ve anlatıbilim gibi farklı metotlar ışığında mekânla ilgili izleklerin değerlendirilmesi
 • Kamusal hayatta edebiyat mekânları; mahfiller
 • Edebiyat müzeleri, müzeye dönüştürülen yazar evleri/odaları gibi örneklerin mekân sosyolojisi üzerinden incelenmesi

DİPNOT: AYFER TUNÇ

Monograf, yedinci sayısında Ayfer Tunç edebiyatına dipnotlar düşüyor. İlk kitabı Saklı’dan Dünya Ağrısı’na kadar uzanan metinler zinciri içerisinde öykü, roman, senaryo, deneme, söyleşi gibi türlerde eserler veren Ayfer Tunç’un edebiyatını; içsel gelişimi, temel eğilimleri ve Türkçe edebiyattaki konumu gibi ana sorular üzerinden karşılaştırmalı ve derinlemesine bir şekilde değerlendirmek istiyor.

Monograf, dosyanın temel sorularına işaret eden aşağıdaki konu başlıkları etrafında, Ayfer Tunç edebiyatına yönelik başka yaklaşımları da ele alan özgün fikirlere dayalı makaleleri, en geç 15 Ekim 2016 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyor.

 • Başka metinler ve edebiyatlarla etkileşimi açısından Ayfer Tunç edebiyatı
 • Ayfer Tunç edebiyatının biçimsel ve izleksel süreklilikleri ve kesintileri
 • 90 sonrası Türkçe edebiyat tarihi içerisinde Ayfer Tunç’un konumu
 • Ayfer Tunç’ta tür seçiminin dinamikleri
 • Yeniden yazım: Ayfer Tunç metinlerinin birbiriyle ilişkileri
 • Ayfer Tunç’ta edebiyat ve politika
 • Ayfer Tunç’un taşrası: Coğrafi, kültürel ve dinsel ötekiliğin temsili
 • Ayfer Tunç edebiyatında bireysel ve kolektif şiddet
 • Dünyada Olmak: Ayfer Tunç’ta varoluşun hâlleri, sıkıntıları ve ağrıları
 • Ayfer Tunç’un denemeciliği

edebiyathaber.net (23 Eylül 2016)

Yorum yapın