Masthead header

Monograf makalelerinizi bekliyor

profil resmiMonograf dergisi, dokuzuncu sayısında göç kavramını ele alacak.

Bireysel ve toplumsal olarak farklı sebep ve sonuç ağları yaratan, bu anlamda sosyal bilimlerin başat inceleme alanlarından biri olan göç meselesinin edebiyat düzlemindeki etkisini incelemeyi amaçlıyor.

Monograf, aşağıdakilere eklenebilecek diğer alt başlıklarla göç kavramına ayırdığı dokuzuncu sayısı için özgün fikirlere dayalı metinleri en geç 15 Ekim 2017 tarihine kadar info@monografjournal.com adresine bekliyor.

 • Çok dillilik, kimlikler ve dilin melezleşmesi üzerinden göçmen yazınını düşünmek
  •Konuk işçi edebiyatı
  •Yabancı bir coğrafyada var olmak: Göç ve kent ilişkisinin edebî metinlerdeki yansımaları
  •Göçün yazınsal ve dilsel düzlemdeki etkisi ile kültürel sınırların yeniden tanımlanması
  •Sürgün edebiyatını yazarın entelektüel dönüşümü ile birlikte okumak
  •Edebî ekol ve eğilimlerin ortaya çıkmasında kültürel etkileşim biçimi olarak göçün rolü
  •Sözlü kültür ürünlerinde göç deneyimleri; kolektif bellekten edebiyata göç anlatıları
  •Azınlık / öteki / yabancı olma hâllerinin edebiyata aktarımı
  •Dilin yersizyurtsuzlaşması ve minör edebiyat
  •Post-kolonyal edebiyat tartışmaları

edebiyathaber.net (26 Mayıs 2017)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r