Masthead header

Monograf 10. sayının çağrısı

Monograf’ın 2018’de yayımlanacak olan 10. sayısının odak konusu belli oldu. Odak bölümü için “Beden” başlığı belirlendi. Ayrıca Dipnot bölümünde Jale Özata Dirlikyapan editörlüğünde Barış Bıçakçı‘nın metinleri incelenecek.

Derginin çağrısı şöyle:

BEDEN

Monograf, 10. sayısında beden kavramına dair sorular sorarak edebiyat metinlerini bedeni oluşturan söylem ve pratikler ekseninde değerlendirmek istiyor. Beden kavramının edebi metin­lerdeki işlevini tarihsel ve yazınsal dönemlerle birlikte tartışmayı amaçlıyor.

Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında, beden kavramına yönelik başka yaklaşımları da ele alan, özgün fikirlere dayalı makaleleri en geç 15 Nisan 2018 tarihine kadar info@monografjournal.com adresine bekliyor.

 • Kurmaca metinlerde beden imgelerinin mekân, olay örgüsü ve karakter yapılarıyla ilişkisi
 • Modernist yazında bedenin yeniden tanımlanması
 • Cinsiyet ve cinsel kimlik kavramları üzerinden tahakküm ilişkilerinin sorgulanmasında bedenin anlatısal işlevi
 • Bedenin denetlenmesine yönelik temaların ve söylemlerin incelenmesi (âdâb-ı muaşeret kuralları, güzellik tanımları, tabular…)
 • Hastalık temasının yer aldığı metinlerde bedenin algılanma biçimlerinin incelenmesi
 • Bedenle ilgili tasavvurların edebiyattaki kullanımlarında bilinçdışının rolü
 • Beden ve yazı ilişkisini toplumsal cinsiyet ve feminist yazın düzleminde tartışmak
 • Beden imgelerine eko-eleştirel yaklaşımlar; insan bedeni ve doğa ilişkisi
 • Engelli çalışmalarının sunduğu yeni perspektiflerin eleştiri ve okuma deneyimlerine yansıması

DİPNOT: BARIŞ BIÇAKÇI

Monograf, 10. sayısında Barış Bıçakçı’nın edebiyatını odağına alıyor. 2000’lerde öne çıkan önemli yazarlardan biri olan Barış Bıçakçı’nın edebiyat evrenini, hem kendi gelişimi içinde hem de dönemin edebiyat atmosferi ve toplumsal gelişmeleriyle bağlantılar kurarak incelemek, yazarın öykü ve romanlarını farklı perspektiflerden değerlendirmek istiyor.

Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında, Barış Bıçakçı edebiyatına yönelik başka yaklaşımları da ele alan, özgün fikirlere dayalı makalelerinizi en geç 15 Nisan 2018 tarihine kadar info@monografjournal.com adresine bekliyor.

 • 2000 sonrası Türkçe edebiyat tarihi içerisinde Barış Bıçakçı metinlerinin konumu
 • Barış Bıçakçı metinlerinde biçimsel ve izleksel süreklilikler ve kesintiler
 • Barış Bıçakçı metinlerinin başka metinler ve edebiyatlarla etkileşimi
 • Gündelik hayat çalışmaları bağlamında Barış Bıçakçı edebiyatı
 • Toplumsal ve politik gelişmeler bağlamında edebiyatın işlevine ilişkin tartışmalar ve Barış Bıçakçı edebiyatı
 • Barış Bıçakçı metinlerinin dili ve biçimsel özellikleri
 • Aforizma tartışmaları çevresinde Barış Bıçakçı edebiyatı
 • Erkeklik ve çocukluk bağlamında Barış Bıçakçı’nın karakterleri
 • Barış Bıçakçı metinlerinde varoluş gerilimleri ve bu gerilimlerle baş etme tarzları
 • Barış Bıçakçı edebiyatında kent ve kent deneyimleri

edebiyathaber.net (8 Aralık 2017)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r