“Modern Sanat – Modern Resmin Belirişi ve Modern Akımlar” kayıtları başladı

Şubat 12, 2020

“Modern Sanat – Modern Resmin Belirişi ve Modern Akımlar” kayıtları başladı

Ders101’in düzenlediği, Aykan S. Alemdaroğlu’nun yürüteceği “Modern Sanat – Modern Resmin Belirişi ve Modern Akımlar” eğitimi 1 Mart’ta başlıyor.

Eğitimin Konusu:

Her dönem, her uygarlık ve her çağ (Mısır, Eski Yunan, Gotik, Rönesans, Barok) öncekinden  kopuşla, yenilikle gelir ama modernite yalnızca bir kopuş ve yeninin gelmesi değil kökten değişimdir, yeryüzünde görülmemiş bir sanat anlayışının ortaya çıkmasıdır.

Modern sanat nedir? Bu dönüşüm nerede aranmalıdır? Neden bu denli kökten bir değişimin/dönüşümün modernite ile ortaya çıktığı söylenmektedir?

4 haftalık programımız boyunca görseller eşliğinde modern akımları incelerken teknik ve stilleri ele alınarak modern sanatı modern yapan özellikler ve modern sanatçıların kendi zamanlarıyla ilişkileri incelenecektir.

Eğitmen: Aykan S. Alemdaroğlu

Eğitimin İçeriği:

 1. Hafta:
  Modern resmin belirdiği an: Gerçekçiler ve İzlenimciler. Bu iki akım incelenirken resimde temsil sorusu işlenecektir.
 2. Hafta:
  Post-izlenimciler ve aynı dönemde modern olmayan akım ve kimi sanatçılar ele alınarak Post-izlenimcilerle karşılaştırma yapılacaktır.
 3. Hafta:
  20. Yüzyılın başında moderniteyi tanımlayan ve modern çizgiyi belirleyen Avangard sanatçı ve akımlar incelenecektir. (Favuzim, Dışavurumculuk, Kübizm, Fütürizm)
 4. Hafta:
  İki dünya savaşı arası sanatçı ve Avangard akımlar incelenecektir. (Dada, Gerçeküstücülük, Konstrüktivizm, Formalizm, Bauhaus, Soyut Resim)

Tüm programa katılan öğrencilere Katılım Belgesi verilecektir.

Tarih:  1, 8, 15, 22 Mart  2020
Süre: 4 Hafta / Haftada bir gün / Pazar günleri / Saat: 13:00 – 16:00
Ücret: Tüm program: 455 TL / Tek ders giriş: 130 TL
MekanTürk Amerikan Derneği

Facebook: ders101, Instagram: ders101official, Twitter: @Ders101official 

Ön Kayıt ve Detaylı Bilgi İçin :
www.ders101.com
Esra Arıkan
0532 374 18 46

edebiyathaber.net (12 Şubat 2020)

Yorum yapın