“Anadolu’nun Kültür Kökenleri” kayıtları sürüyor

Şubat 12, 2020

“Anadolu’nun Kültür Kökenleri” kayıtları sürüyor

Ders101’in düzenlediği Kudret Emiroğlu’nun eğitmenliğinde “ANADOLU’NUN KÜLTÜR KÖKENLERİ – Anlatılar ve Kalanlar” eğitimi 28 Mart  2020 Cumartesi günü saat 10:30’da başlıyor.

Eğitimin Konusu:

Anadolu’nun kültür kökenleri, sözlü kültürden yazılı kültür ötesine geçildiği zamanımızda, halk bilimi ve halk edebiyatı üstünden kültür çalışmalarının önemli bir ayağı olmayı hak etmektedir.

Ülkemizde kültür çalışmaları sıkıntılar içindeyken, halkbilimi-folklor çalışmaları içine sıkışmış halk kültürü araştırmaları, bu alana katkı sağlamak bir yana, halkbilimindeki yeni açılımlardan, istisnalar olmakla birlikte, bütünlüklü bir yöntemle yararlanmaktan uzaktır.

Modernleşme/Çağdaşlaşma/Batılılaşma gibi adlandırmalarla yöneten ve yönetilen, seçkin ve avam, klasik ve popüler ayrımlarını yeniden üretirken, evrensel, bilimsel ve demokratik olanı yakalamak, kültürel üretimin kolektifliğinden geçmektedir.

Halk edebiyatı, kapsam ve içeriği ne iken, tarihten bugüne taşınırken hangi siyaset, iktidar, ideoloji söylemleriyle hangi anlamlara ve renklere bürünmüştür? Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan anlatıların gizi nedir?

6 haftalık eğitimimizde her hafta işlenecek konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Eğitmen: Kudret Emiroğlu

Eğitimin İçeriği:

 1. Hafta:
  Halk nedir?
  Halkın üretimi
  Kırsal ve şehir
 2. Hafta:
  Mitler masallar destanlar
  Tekerleme atasözü mani
  Kahraman: Ahlak ve Aşk
  Aşık edebiyatı
 3. Hafta:
  Dede Korkut’tan Köroğlu’na
  Gelenek ve Yenilik
  Toplum ve Birey
 4. Hafta:
  Yesevi’den Yunus Emre’ye
  Dilin gücü
  Ulema ve tasavvuf
 5. Hafta:
  Nasrettin Hoca:  heterodoks kadı
  Akıl ve Saçma
 6. Hafta:
  Edebiyat türleri
  Batı edebiyatı
  Popüler edebiyat
  Seçkin edebiyat

Programın 6 ve 5 dersine katılan öğrencilere Katılım Belgesi verilecek.

Tarih:  28 Mart – 4, 11, 18 Nisan – 2, 9 Mayıs 2020
Süre: 6 Hafta / Haftada bir gün / Cumartesi günleri / Saat: 10:30 – 13:30
Ücret: Tüm program  675 TL / Tek ders giriş:  135 TL

* Facebook: ders101, Instagram: ders101official, Twitter: @Ders101official hesaplarından takip edebilirsiniz.

Ön Kayıt ve Detaylı Bilgi İçin :
www.ders101.com
Esra Arıkan
0532 374 18 46

edebiyathaber.net 

Yorum yapın