Mevsimlik’in 3. sayısının dosya konusu Siyasal İslam

Aralık 21, 2015

Mevsimlik’in 3. sayısının dosya konusu Siyasal İslam

mevsimlikMevsimlik dergisinin 3. sayısı yayımlandı. Dosya konusu Siyasal İslam.

Tanıtım bülteninden:

Siyasal İslam konusu uzun zamandır sadece teorik kuramsal bir konu olmakla kalmayıp güncel yaşamlarımızı direkt ilgilendiren sıcak bir konu başlığına dönüşmüş durumda.

Ülkemizde Suruç katliamından sonra yaşanan Ankara katliamı yaşadığımız coğrafyayı büyük bir acıya ve öfkeye boğarken, benzer gelişmelerin kapitalizmin ana merkezlerinden birinde Batı Avrupa’nın Paris’inde de yaşanması, ondan önce Charlie Hebdo katliamı, küresel bir sorun olan “Siyasal İslam”ı daha çok tartışılır hale getirdi.

Siyasal İslam’ın Ortadoğu’da, Türkiye’de ve Avrupa’daki gelişimi kuşkusuz özgün başlıklar altında incelenmeyi gerektiriyor. Bu sayımızın bazı başlıklarında Siyasal İslam’ın Ortadoğu’daki kaynakları ve ideolojik dayanakları ele alınırken, ana ağırlık Türkiye’de. Yaşadığımız topraklarda Siyasal İslam’ın tarihsel gelişimi, milliyetçilikle bağlantısı, AKP-cemaat ayrışması, Siyasal İslam’ın iktidar olgusuyla imtihanı, bilginin-eğitimin-değerlerin İslamileştirilmesi, İslam’ın kadına bakış açısı/kadının İslam’a bakış açısı, İslami feminizm, İslamiyet ve ekoloji ilişkisi, diyanet kurumu, İslami muhalefet biçimleri, Siyasal İslam cephesindeki ayrışmalar, Siyasal İslam’ın ezeli muhalifi Alevilik ve direnişi, emekçi sınıfa saldırının aygıtı olarak “İslami İktidar”, ‘yeni’ egemen sınıfın karakteristik özellikleri gibi pek çok konu başlığı, Türkiye özgülünde ele alındı. Dünyada ise Siyasal İslam, başka bağlamları dışında Paris katliamı merkezli incelendi.

edebiyathaber.net (21 Aralık 2015)

Yorum yapın