Kurtuluş Kayalı’nın 1974-2021 yılları arasında Kemal Tahir üzerine yazdıkları kitaplaştı

Ocak 19, 2023

Kurtuluş Kayalı’nın 1974-2021 yılları arasında Kemal Tahir üzerine yazdıkları kitaplaştı

Kurtuluş Kayalı’nın “Kemal Tahir’in Entelektüel Portresi” adlı kitabı Ketebe Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Kemal Tahir, romanlarıyla okuyucusunu tarihsel, siyasi ve toplumsal boyutları itibariyle son derece geniş, çok katmanlı ve çok sesli bir dünyaya götürür. İlk bakışta salt bir romancı gibi görünse de, aslında bütün iyi romancılar gibi sosyal bilimlerin birden fazla sahasına hakim, disiplinlerarası araştırmalar yapan bir entelektüeldir. Türkiye’nin tarihsel gelişimi, toplumsal yapısı ve somut şartlarını esas aldığı incelemelerinin sonuçlarını romanlarında bağımsız ve özgün bir biçimde tartışır.

Türkiye’de sosyoloji, düşünce ve sinema tarihi alanlarının önde gelen ismi Kurtuluş Kayalı, 1974-2021 yılları arasında Kemal Tahir üzerine yazdıklarını bu kitapta bir araya getiriyor. Kemal Tahir romanlarının arka planındaki entelektüel derinliği, tarihsel sosyoloji yaklaşımını, Türk edebiyatına ve düşüncesine katkısını son derece titiz bir biçimde ortaya koyuyor.

edebiyathaber.net (19 Ocak 2023)

Yorum yapın