“Küçük İskender’de Queer Beden ve Poetika” yayımlandı

Mayıs 25, 2021

“Küçük İskender’de Queer Beden ve Poetika” yayımlandı

Ahmet İlhan’ın “Küçük İskender’de Queer Beden ve Poetika” adlı kitabı Klaros Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

“Küçük İskender’de Queer Beden ve Poetika”, yazar Ahmet İlhan’ın daha önce yayımlanan “Tekil Kanon Miti Olarak Ahmed Arif” çalışmasından sonra çıkardığı ikinci şiir analiz ve inceleme kitabı olarak raflardaki yerini aldı.

Ahmet ilhan, küçük İskender’in şiirinde Queer estetiği ve eşcinsel Beden kavramına ve bunların semantik analizine odaklanıyor. Ahmet İlhan’ın üç ana bölümden oluşan çalışmasının ilk kısmında, şiir tarihimiz boyunca şiirsel metinlerin yapısına “beden” in nasıl yerleştirildiği, zamanla şiirsel metinlerde bedenin nasıl değiştiğine dair genel bir yorumsal analiz yer alıyor.

İlhan, ikinci bölümde iskender’in şiirinde Queer estetiğine ilişkin izlerin peşine düşerken, bir taraftan da Queer edebiyatın tarihine ilişkin bilgi ve analizlere yer veriyor. Bu bölümde genel olarak Queer estetiğinin semantik düzeni ve iskender’in bu düzen içindeki özgün yeri analize konu ediliyor.

Ahmet ilhan çalışmasının üçüncü ve en uzun bölümü olan son kısmında ise iskender’in şiirinde bedenin yıkımı, yeniden kurulumu, zillet-abject, fetiş beden parçaları, bedenin semantik-ontolojik düzeni, Queer bedenin performansı, beden ve iktidar, beden ve erotik tahayyül…gibi çok sayıda temaya odaklanıyor.

Ahmet İlhan, diğer çalışmalarında olduğu gibi bu çalışmasında da Batılı düşünsel, edebi, felsefi terminolojinin kavramları ışığında özgün okumalar yapmaktadır. Bu amaçla Küçük İskender’de Queer Beden kitabında yeri geldikçe Foucault, Butler, Kristeva, Bataille, Bachelard, Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche ve Sartre gibi filozof ve düşünürlerin düşüncelerinden yararlanmakta.

Söz konusu tematik eser, İskender ve şiiri hakkında özgün ve derin analizler arayan okurlar için ilgi çekici bir çalışma olarak göze çarpmaktadır.

edebiyathaber.net (25 Mayıs 2021)

Yorum yapın