Kısa Klasikler’de bu ay: “Klara Miliç”, “Kıskançlık”

Ekim 27, 2020

Kısa Klasikler’de bu ay: “Klara Miliç”, “Kıskançlık”

İvan Turgenyev’in “Klara Miliç” ve Marcel Proust’un “Kıskançlık” adlı kitapları Can Yayınları etiketiyle Kısa Klasikler dizisinden yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Bir oturuşta okunabilecek en çarpıcı Kısa Klasikler çağdaş illüstratörler tarafından özel olarak tasarlanan kapaklarıyla okurlarla buluşmaya devam ediyor.

Klara Miliç

Ölümden sonra başlayan bir aşkın hikâyesi.

Döneminin Avrupalı bakış açısına sahip tek Rus yazarı olarak anılan Turgenyev’in önce “Ölümden Sonra” ismiyle yayımlamayı düşündüğü ancak ispritizma suçlamalarına maruz kalacağını düşünerek ismini değiştirdiği öyküsü “Klara Miliç” yazarın son dönem eserlerinden biridir.

Sabahattin Ali’nin de Kürk Mantolu Madonna romanında atıfta bulunduğu Klara Miliç, başka bir deyişle ölümden sonra başlayan, mistisizmle örülü bir aşkın hikâyesidir.

 #kısaklasikler #rusklasikleri #aşk #mistisizm #ölümsonrası #ispritizma

Çeviri: Çağlar Danacı

Tür: Öykü

Sayfa sayısı: 80

Fiyat: 8,50 TL      

İVAN­ TURGENYEV,­ 1818’te­ Rusya’da­ doğdu.­ Üç­ yıl­ Berlin’de­ öğrenim­ gördükten­ sonra ­ülkesine toprak ­köleliğine ­karşı,­ Batı­ yanlısı ­bir­ liberal­ olarak ­döndü.­ Dönemin­ ünlü ­eleştirmeni­ Vissarion­ Bel­inskiy’den ­büyük­ destek­ gören­ Turgenyev,­ uluslararası­ üne­ erişen­ ilk­ Rus­ ya­zar­ oldu.­ 1840’lar­ ve 1850’lerde ­aralarında ­Avcının Notları’nın­da ­bulunduğu,­köy­ yaşamı­ ve­ köylüleri ­anlattığı ­öyküleriyle­ tanındı.­ 1860’ta ­yayımlanan ­Devrim Öncesi ­adlı ­romanı,­ genç­ aydınların ­karşılaştığı ­sorunl­arı ­ve­ Rusya’nın­ büyük­ değişim­ öncesindeki ­durumunu­ konu ­alıyordu. ­En ­önemli­ romanı­ Babalar ve Oğullar’da­ (1862),­ kuşaklar­arasındaki­ çatışmayı­ derinlemesine­ sergiledi.­ Tolstoy­ ve­ Dostoyevski ­ile ­olankavgaları­ ve ­Rusya’daki ­edebiyat­ çevrelerine­ yabancılaşması­ sonucunda,­ yaşamının­ son­ 20­ yılını­ Ba- den-Baden­ ve­ Pa­ris’te ­geçirdi. ­Duman­ (1867) ­adlı ­romanında,­ Rus­ aydınlarının­ hem­ sağ­ hem­ de­ sol­ kanatlarının­ karikatürlerini­ çizdi.­ 1883’te­ Paris­ yakınlarında,­Bougival’de­ öldü.

ÇAĞLAR­ DANACI,­ 1988’de­ İstanbul’da­ doğdu.­ 2012’de ­Ankara­ Üniversitesi ­Rus ­Dili ­ve ­Edebiyatı Bölümü’nü­ bitirdi.­2013-2016 ­yılları ­arasında­ Hacettepe­ Üniversitesi’nde­ Rusça­ okutmanı­ olarak­ görev­ aldı.­ 2017­ yılında­“Lev­ Nikolayeviç ­Tolstoy’un­ Öykülerinde­ Savaş,­ Askerlik-Subaylık­ ve ­Yurtseverlik­ Temaları” ­konulu­ yüksek­ lisans­ tezini ­tamamladı. ­Halen ­Erciyes ­Üniversitesi ­Rus­ Dili ­ve ­Edebiyatı­ Bölü­mü’nde­ doktora ­eğitimine­ devam­ etmekte­ ve­ araştırma­ görevlisi ­olarak ­çalışmalarını­ sürdürmektedir.

Kıskançlık

Kuşkunun ne zaman doğacağı asla bilinmez; belki muğlak bir cümleyle, belki yersiz bir mazeretle.

Kıskançlık, Fransız yazar  Marcel Proust’un edebiyat tarihine damgasını vuran Kayıp Zamanın İzinde adlı yedi ciltten oluşan nehir romanının beşinci cildi Mahpus’tan seçtiğimiz çok çarpıcı bir bölüm.

Fonunda, aristokrasinin çöküşü ve orta sınıfın yükselişi dönemine denk gelen Üçüncü Cumhuriyet yönetimi altında gerçekleşen büyük toplumsal değişimlerin yer aldığı romanın bu bölümü, kıskançlık duygusunun en karanlık yanlarını ve yıkıcı etkilerini ustalıkla ele aldığı satırlarıyla bütünden farklılaşıyor.

Yazar olmak isteyen Marcel âşık olduğu Albertine’in kendisinin Paris’teki burjuva evine taşınmasını sağlamış ancak kendisi de arzunun ve kıskançlığın pençesine düşmüştür. Neden sürekli birbirimizi sınama ve sahiplenme eğiliminde oluruz, kıskançlık ölümden bile güçlü müdür gibi sorulara yanıt arayan Kıskançlık, Proust’un derin psikolojik gözlemlerine, zengin betimlemelerine aşina olanlar için bir hatırlatma, yeni başlayacak olanlar içinse tadımlık.

#kısaklasikler #fransızklasikleri #kıskanmak #burjuvazi #paris #mahpus

Çeviri: Ebru Erbaş

Tür: Anlatı

Sayfa sayısı: 72

Fiyat: 8,50 TL         

MARCEL­ PROUST,­ 1871’de­ Anteuil’de­ doğdu.­ Öğrenciliği­ sırasında­ okuduğu ­felsefeci ­Henri Bergson­ ve­ tarihçi­ Albert ­Sorel,­dü­şüncesinin­ gelişimini­ önemli­ ölçüde­ etkiledi.­ Soyluların­ de­vam­ ettiği­ salonların­ seçkin ­kişiliklerinden­ biri ­oldu.­ Öy­kül­erini­ 1896’da ­Hazlar ve Günler­ adlı­ kitapta topladı. Ünlü ­Dreyfus ­Olayı’nda,­ Dreyfus’un­ avukatı ­La­bo­ri’ye­ destek ­ver­di.­1903’te ­babasının, 1905’te­ de ­annesinin ­ölümü­ Proust’u­ çok ­sarstı.­ 1909’da,­uzun ­zamandır ­tasarladığı ­Kayıp Zamanın İzinde­ adlı­ romanını ­yazmaya­ başladı.­Yapıtın ­ilk­ cildini­1913’te ­kendi­ parasıyla ­yayınlattı.­1919’da romanın­ ikinci ­böl­ü­mü­ yayımlandı.­ Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde­ adlı ­bu ­bölüm­ Goncourt Ödülü’nü ­kazanınca, Proust­ dünya­ ça­pında ­üne­ kavuştu.­1922’de ­Paris’te ­öldü.­Kayıp Zamanın İzinde’nin­ son­ üç­ bölümü,­ yazarın­ ölümünden­ sonra­ basıldı.­ Proust­ bunları­ bü­yük ­ölçüde­ gözden­ geçirmiş ­ama­ son­ haline ­getireme­miş­ti.

EBRU­ ERBAŞ,­ İstanbul’da ­doğdu.­ Notre ­Dame­ de­ Sion ­Fransız ­Lisesi’nin­ ardından­ Marmara Üniversitesi­ Fransızca ­Siyaset ­Bilimi ­ve ­Kamu­ Yönetimi ­Bölümü’nden­ mezun ­oldu.­1991’den ­beri çevirmenlik­ ve­ editörlük ­yapıyor.­ Atiq ­Rahimi’nin ­Kahrolsun Dostoyevski isimli romanıyla ­2014­ NDS­ Edebiyat­ Ödülü’nü ­yazarla ­paylaştı.­ Türkçeye­ kazandırdığı­ diğer ­eserler ­arasında ­Irène Némirovsky’nin­ Pazar Günleri isimli­ öykü­ seçkisi, ­Romain­ Puertolas’ın­ Bir Ikea Dolabında Mahsur Kalan Hint Fakiri’nin Olağanüstü Yolculuğu­ ve ­Eyfel Kulesi Kadar Kocaman Bir Bulutu Yutan Küçük Kız ­romanlarıyla, Goncourt ­Ödüllü ­yazar­ Mathias ­Énard’ın ­Mıntıka ­ve ­Pusula­ isimli­ yapıtları ­da­ bulunmaktadır.­ Ebru Erbaş aynı zamanda Kartal Belediye Plajı ve Mandalina Bahçeleri isimli çocuk kitabının da yazarıdır. Mathias Énard’ın Can Yayınları tarafından yayımlanan Pusula adlı romanının çevirisiyle 2019 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü kazanmıştır.

Kısa Klasikler serisinin diğer kitapları: Fyodor Dostoyevski: Uysal Kız; H.P. Lovecraft: Nyarlathotep;  Gustave Flaubert: Saf Bir Yürek; Lev Tolstoy: Polikuşka, İnsan Neyle Yaşar; John Stuart Mill: Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine; Platon: Kriton ya da Görev Üstüne; Herman Melville: Kâtip Bartleby; Anton Çehov: Altıncı Koğuş, Öylesine Bir Hikâye; Alexis de Tocqueville: Demokratik Zorbalık; Çoğunluğun Zorbalığı; Henry David Thoreau: Yürümek; Émile Zola: Nasıl Ölünür; Arthur Schopenhauer: Mutlu Olma Sanatı; Edgar Allan Poe: Morgue Sokağı Cinayetleri; Jane Austen: Evlilik; Nikolay Gogol: Palto; Charles Dickens: İşaret Memuru; Oscar Wilde: Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar; Charles Darwin: Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu; Desiderius Erasmus:  Tatlı Gelir Yaşamayana Savaş; Nikolay Gogol: Neva Bulvarı; Mark Twain: Hadleyburg’ü Yozlaştıran Adam, Jack London: Kızıl Veba; Sun Zi: Savaş Sanatı

edebiyathaber.net (27 Ekim 2020)

Yorum yapın