“Kadın Öyküleri” Kısa Öykü Yarışması başvuruları açıldı

Haziran 10, 2021

“Kadın Öyküleri” Kısa Öykü Yarışması başvuruları açıldı

Konak Belediyesinin düzenlediği “Kadın Öyküleri” Kısa Öykü Yarışması’nın bu yılki konusu “Kadınlar, Kentler, Umutlar”.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

A)YARIŞMANIN AMACI

Konak Belediyesi “Kadın Öyküleri” Kısa Öykü Yarışması; edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırmak, olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz bu günlerden geleceğe eserler bırakmak, kentin kültür sanat hayatına hareketlilik kazandırmak, hem edebiyat meraklılarının üretimini arttırmak hem de kadın yazarların edebiyat dünyasına katılmalarını teşvik etmek amacıyla her yıl düzenli olarak yapılması planlanan bir etkinliktir.

B)YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

1-Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

2-Yarışma 18 yaş üstü ve SADECE KADIN katılımcılara açıktır.

3- Yarışmaya, Konak Belediyesi çalışanları, birinci derece yakınları ile jüri üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.

4-Yarışmaya katılım bireyseldir. Ortaklaşa yazılan öyküler kabul edilmeyecektir.

5-Yarışmaya her katılımcı yalnızca bir eserle katılabilir.

6-Yarışmaya katılımlar sadece e-mail yoluyla kabul edilecektir.

7- Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

C)YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN ÖZELLİKLERİ

1-Yarışma dili Türkçedir.

2-Yarışmanın konusu “Kadınlar, Kentler, Umutlar” olarak belirlenmiştir.

3- Yarışmaya gönderilen eserler kısmen veya tamamen yayınlanmamış, başka bir yarışmaya gönderilmemiş ve ödül almamış olmalıdır.

4- Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya bulundurmayacaktır. Özgün olmadığına kanaat getirilen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.

5-Yarışmaya katılacak eser, Word belgesi A4 boyutunda, en fazla 3 sayfa olacak şekilde, Times New Roman yazı fontu ve 12 (on iki) punto ile, 1,5 satır aralığı bırakılarak yazılacaktır.

6-Dil bilgisi, yazım kuraları ve noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.

Ç) ESER TESLİMİ

1-Eserler [email protected] mail adresinden yada 422 sok no:73 Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Türkyılmaz Mahallesi Konak/İzmir adresinden kabul edilecektir.

2-E-mail’in konu kısmına “Kısa Öykü Yarışması Başvurusu” yazılacaktır. İçeriğine de rumuz (en az 6 harfli, anlamlı veya anlamsız harf ve sayılardan oluşmalıdır), eser sahibinin adı, soyadı, eserin ismi, eser sahibinin ikametgah adresi ve telefon numarası yazılmalıdır. Ek dosya olarak; ismi verilmiş eser dosyası ve Ek-1 deki Başvuru Formu doldurulup eklenmelidir.

3- Eser son gönderim tarihi 1 Eylül 2021’dir.

D) ESERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön jüri değerlendirmesinden geçer. (Ön jüri Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personellerinden görevlendirilir)

2- Şartnamede belirtilen hususlar dışında düzenlenen başvurular değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön değerlendirme sonucunda uygun görülen yapıtlar Jüri’ye gönderilir. (Ön jüri değerlendirmesini geçemeyen eser sahiplerine katılım belgesi düzenlenmez.)

2-Jüri, incelemelerini 15 Kasım 2021 tarihine kadar tamamlar.

3-Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Puanlamalar gizli olarak yapılır. Eşit puan almış eserler yeniden değerlendirilip bir sıralama yapılacaktır.

4- Ödül alan eserler ve jürinin uygun gördüğü eserler Konak Belediyesi tarafından kitap olarak basılacaktır. Konak Belediyesi yarışmaya katılan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir. Konak Belediyesi yarışmaya katılan eserleri, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.

5- Sonuçlar 16 Kasım 2021 günü Konak Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından açıklanacak, ödül töreni 22-28 Kasım 2021 haftasında düzenlenecektir.

E)YARIŞMA TAKVİMİ

Son gönderi Tarihi: 1 Eylül 2021

Jüri Değerlendirme:5 Eylül -15 Kasım 2021

Sonucun Açıklanması: 16 Kasım 2021

Ödül Töreni: 22-28 Kasım 2021 Haftası

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: 5.000 TL+Plaket

İkincilik Ödülü:4.000TL+Plaket

Üçüncülük Ödülü:3.000TL+Plaket Jüri Özel Ödülü:2.500TL+Plaket

JÜRİ ÜYELERİ

Handan Gökçek- Yazar

Müge İplikçi- Yazar

Raşel Meseri- Yazar/Yönetmen

Nergis Seli- Yazar

Hülya Soyşekerci- Yazar/Eleştirmen

ESER GÖNDERME ADRESİ

Mail: [email protected] Posta: 422 sok no:73 Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Türkyılmaz Mahallesi Konak/İzmir

Yarışma Koordinatörü: Aslı Yapağılı

İletişim Numarası: 0507 4722107

Web Adresi: www.konak.bel.tr

EK:1 Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne Konak Belediyesi Kadın Öyküleri Kısa Öykü Yarışması için hazırladığım öykü, özgün ve tümüyle kendime ait olup, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamış, hiçbir yarışmada ödül almamıştır. Bu eseri daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi, bu hususun tespiti halinde, yarışma dışı kalmış sayılacağımı kabul ettiğimi ve ödülü almış olmam halinde dahi, aldığım ödülü kuruma iade edeceğimi, bu yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, bu eserin ve mali, fikri ve sınai hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere bütün yayın araçlarla umuma iletim hakları (yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını kuruma sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla devrettiğimi kabul ve taahhüt ederim. …../…../2021 İMZA KATILIMCININ RUMUZU: ADI VE SOYADI : T.C. KİMLİK NO : A D R E S : DOĞUM TARİHİ : TELEFON : ESERİN ADI:

edebiyathaber.net (10 Haziran 2021)

Yorum yapın