Masthead header

“İsyanın ve Umudun Dip Dalgası” yayımlandı

isyaninSinan Erensü, Ethemcan Turhan, Fevzi Özlüer ve Arif Cem Gündoğan’ın derlediğiİsyanın ve Umudun Dip Dalgası” adlı kitap, Tekin Yayınevi tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Alamet-i kıyamet değil, ekolojik felaket!

“Emperyalizm doğası gereği saldırgandır” sözünü bilmeyen pek yoktur. Sermayenin küreselleşmesiyle birlikte bu politik önermenin son yıllarda ve büyük bir hızla hangi türden olumsuz değişimlere yol açtığını ise yaşayarak gördük. Kentsel dönüşüm, HES, termik santral ya da altın madeni adı altında topraklarımız, evlerimiz, akarsularımız, ormanlarımız sermayenin sınırsız talanına açıldı.

Meraların, tarım arazilerinin yağmalanması, kentsel alanın ranta kurban edilmesi Türkiye’nin doğusunda ve batısında eşzamanlı gelişirken güçlü, tabandan yükselen, kültürel kodları itibarıyla geleneksel değerlerini yaşatmayı hedefleyen ve bunu eşitlikçi bir ekolojik proje olarak yükseltmeyi önüne koyan politikleşme çabaları da filiz verdi.

Türkiye’de toplumsal mücadelenin son on yılı, neoliberal politikaların yarattığı bölüşüm sorunlarına ve ekolojik yıkıma tepki ekseninde gelişti. Neoliberal akımın geniş halk kitlelerini kapitalizmin normalliğine ve sıradanlığına ikna etmek amacıyla oluşturduğu politikalara, yasaların değiştirilmesi yoluyla uyguladığı zorbalığa rağmen dipten gelen bir dalga hâlinde gelişen ekoloji mücadeleleri giderek birleşmeye ve antikapitalist bir özellik göstermeye başladı.

İsyanın ve Umudun Dip Dalgası, sosyal adaletsizliğin, farklılıkların ve yoksulluğun derinleşmesinin sınıf mücadelelerine zemin hazırladığını ve kırda sermayeye karşı bir sınıf hareketinin ortaya çıktığını belirtirken üretim araçları elinden alınan, sosyal adaletsizlikler ve yoksullaştırma politikaları sonrasında göçe zorlananların tek bir seçenekleri kaldığı tespitinde bulunuyor: Direniş.

Yaşam alanlarımızı yok eden, doğal olan her şeyi sermayenin konusu haline getiren kapitalizmle mücadele edilmeden doğanın katledilmesine engel olunamayacağını ülkemiz örnekleriyle sergileyerek sorunlara yeni bir bakış açısıyla yaklaşıyor: “Ekolojik krize karşı mücadele artık emeğin mücadelesidir!”

edebiyathaber.net (29 Haziran 2016)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r