“Cevdet Kudret’in Romanlarında Sosyal Hayat” raflarda

Kasım 28, 2022

“Cevdet Kudret’in Romanlarında Sosyal Hayat” raflarda

Yusuf Çopur’un “Cevdet Kudret’in Romanlarında Sosyal Hayat” adlı kitabı Kutlu Yayınevi etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Akademisyen yazar Yusuf Çopur, Türk edebiyatında deneme, öykü, eleştiri ve roman olmak üzere edebiyatın pek çok türündeki eserleriyle önemli bir yere sahip olan Cevdet Kudret’in romanlarını sosyal hayat yansımaları zemininde inceledi.

Cevdet Kudret, tiyatrodan denemeye, romandan hikâyeye edebiyatın pek çok alanında eser veren üretken bir yazardır. Kudret, eserlerinde gerçekçi bir bakış açısıyla toplumun aksayan yönlerini, sosyal hayatın gerçeklerini, içinde yaşadığı dönemin sosyal, siyasal, psikolojik yansımalarına yer verir.

Cevdet Kudret bir yandan öykülerinde, tiyatro eserlerinde ve romanlarında hayatı boyunca hissettiği ve yaşadığı “yoksulluk” halini kendi yaşam gerçekliğinden hareketle kurgularken bir yandan da Türkiye’nin önemli toplumsal ve siyasal dönüşümlerinin yaşandığı dönemlere dair ayrıntılı sosyolojik çözümlemeler sunar.

Cevdet Kudret’in Sınıf Arkadaşları, Havada Bulut Yok ve Karıncayı Tanırsınız adında üç romanı vardır. Romanların otobiyografik özellikleri taşıması; 1920’li yıllardan tek partili dönemin sonlarına doğru geçen zamanın bir panoramasını içermesi oldukça değerlidir. Yazarın sadece romanlarını sosyal yansımalar bakımından merkeze alan herhangi bir akademik çalışma yapılmamıştır. Toplumsal gerçekçi bir bakış açısıyla yazılan bu romanların sosyal hayat zemininde incelenmesi bu doğrultuda ayrıca bir öneme sahiptir.

Çalışma, üç romanı merkeze alarak her kitap özelinde incelenen romanda yer almasına bağlı olarak; ayrı ayrı, cenaze işlemleri, çocuk oyunları, eğitim-öğretim, Emval-i Metruke, esircilik, evler, evlilik, evlilik dışı ilişkiler, gazete ilanları, günlük hayat, Halkevleri, işgal yıllarında İstanbul, kamu daireleri, karakollar, kültür-sanat, mekân, misafirlik, şehir, tarih ve savaş, vergiler, yabancılar, yoksulluk, zenginler gibi dönemin sosyal yaşamını çok yönlü çevreleyen başlıklar altında incelemelerden oluşmaktadır.

Cevdet Kudret, kendi yaşamından derin izler taşıyan bu romanlarda yaşadığı dönemin “sosyolojik haritasını” çıkarmış ve bir aydın, yazar ve “roman karakteri” olarak, köy romanlarının en yaygın olduğu dönemde kent yoksulluğunu anlatarak edebiyatımıza anlamlı katkılar sunmuştur.

edebiyathaber.net (28 Kasım 2022)

Yorum yapın