Erendiz Atasü’nün tüm eserlerine doğru

Temmuz 10, 2020

Erendiz Atasü’nün tüm eserlerine doğru

Erendiz Atasü’nün Bir Yaşdönümü Rüyası ve Dün ve Ferda adlı romanları da Can Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Bir Yaşdönümü Rüyası

“Çocuk, yaratma cesareti ve ıstırap arasındaki bağ…”

Bir Yaşdönümü Rüyası, 70’li yılların sonundan günümüze, daha sonra da 21. yüzyıla uzanan iki farklı zaman dilimi içinde, Türkiye’nin toplumsal ve siyasal açıdan çalkantılı dönemlerinde, siyasi mücadele ile aşkları arasında bölünen Feride’nin öyküsü anlatıyor.

 Sol mücadelenin içinde yer alıp devrimci bir örgütte çalışırken, ilgisiz bir kocanın karşısında tutkuları kabuk bağlayan; ilk eşinde bulamadığı sıcaklığı ikinci eşinde bulsa da başka hayal kırıklıkları yaşayan Feride, son olarak çocuğu yaşındaki Kâmuran’a taze bir aşkla bağlanır. Gelgelelim hayatına giren bu üç erkeğin yanı sıra, hep var olan, özel bir ana kız ilişkisi yaşadığı Ferhat’ın kızı vardır…

Yapıtlarında hem sosyal ve siyasal belirlenimleri hem de psikolojik ve cinsel boyutu irdeleyen Erendiz Atasü, en önemli romanlarından biri sayılan Bir Yaşdönümü Rüyası’nda yakın tarihin kadınlık imgeleri üzerinde duruyor. Klasik edebiyatımızın yapıtaşlarından Çalıkuşu’na göndermeler aracılığıyla toplumun dayattığı kadınlık rollerini, cinsellik siyasetini ve annelik güdüsünü sorguluyor.

Çok kısa bir an… Çocuk, yaratma cesareti ve ıstırap arasındaki bağdan söz ederken… gövdesine çok yakın ama kadınlığına uzak bir ada kadar mesafeli bu kınından çekilmiş ince kılıç genç adama, bıçak saplanmasını andıran bir çekim duymuştu, öyle genç ve öyle dokunulmazdı ki…

#solhareket #devrim #darbe #örgüt #erkekegementoplum #annelik #annekızilişkisi #hesaplaşma

Dün ve Ferda

“Bir zamanlar dışladığı mazi, şimdi onu dışlıyordu…”

Erendiz Atasü’nün romanı Dün ve Ferda, 60’lı yıllardan bugünlere uzanan bir dönemi mercek altına alıyor. Başkarakter Ferda’yı romanın başlarında mezuniyetinin verdiği özgürlük sevinciyle havalara uçarken görüyoruz. Atasü, onu yalnızca usta bir romancı kimliğiyle değil, bir toplumbilimci, bir psikolog gözüyle de inceliyor. Aşkları, cinselliği, üniversiteye başlar başlamaz karşılaştığı politik ortam karşısındaki tutumu, sol düşünceye bakışı, tartışmaları, gördüğü baskı ve işkenceyi etraflıca, yaşamı boyunca çevresinde yer almış başka karakterlerle birlikte anlatıyor.

Dün ve Ferda, sol hareketin 90’lara kadar yaşadığı deneyimi ve sonuçlarını tartışması bakımından da üzerinde çokça konuşulacak bir roman.

Niye hüzünlenirdi? Oğlu için mi? Selim Beyazıt’ın hayali düşüyor hatıraların üstüne… Hüzün, Kâzım Hoca’ya yabancıydı. Yoksa değil miydi? Kapalı pencereler… Ferda’nın yüzüne kapanmış… Bina onu dışlıyor… Bir zamanlar dışladığı mazi, şimdi Ferda’yı dışlıyor…

 #devrim #solhareket #darbe #altmışlar #baskı #işkence #hesaplaşma

ERENDİZ ­ATASÜ

­1947’de­ Ankara’da ­doğdu.­ 1968’de ­Ankara ­Üniversitesi­ Eczacılık­ Fakültesi’nden­ mezun­ oldu.­ Aynı­ fakültede­ uzun­ yıllar­ öğretim ­üyesi ­olarak ­çalıştıktan ­sonra ­1997’de­ farmakognozi profesörlüğünden­ emekliye ­ayrıldı. ­Öyküleri, ­1981’den ­bu ­yana, ­Sanat Edebi yat’81, Düşün, Çağdaş Türk Dili, Varlık;­ deneme, ­inceleme­ ve ­makaleleri­ Saçak, Çağdaş Türk Dili, Cumhuriyet Kitap, Radikal Kitap, Varlık, Papirüs gibi­ dergiler ­ile ­Cumhuriyet­ ve­ Aydınlık ­gazetelerinde­ yayımlandı ­ve ­  yayımlanmaktadır. ­Dağın Öteki Yüzü ­adlı­ romanı ­İngilizceye ­(2000), ­Lanetliler­ Almancaya­ (2004), Bir Yaşdönümü Rüyası ­Yunancaya ­(2005),­İngilizceye ­(2013) ­çevrilip ­yayımlanmıştır.­ Atasü’nün ­bazı öyküleri ­İngiltere,­ ABD,­ Fransa,­ Almanya, ­Hollanda, ­İsviçre, ­İtalya, ­Çekya ­ve ­Hırvatistan’da­ yayımlanan ­öykü ­antolojilerinde ­yer ­almıştır. ­Eserleri:­ Kadınlar da Vardır (1983,­ Akademi ­Kitabevi­Öykü ­Birincilik ­Ödülü), ­Lanetliler ­(1985), ­Dullara Yas Yakışır ­(1988), ­Onunla Güzeldim ­(1990), Dağın Öteki Yüzü ­(1996,­ Orhan ­Kemal­ Roman­ Ödülü),­ Taş Üstüne Gül Oyması ­(1997, ­Yunus ­Nadi­ Öykü­ Ödülü;­1998,­Haldun ­Taner ­Öykü ­Ödülü),­Uçu ­(1998), ­Gençliğin O Yakıcı Mevsimi ­(1999), ­Benim Yazarlarım­ (2000),­ Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum­ (2001), ­Bir Yaşdönümü Rüyası­ (2002), ­İmgelerin İzi ­(2003),­ Kavram ve Slogan ­(2004),­ Açık Oturumlar Çağı ­(2006), ­İncir Ağacının Ölümü (2008), Düşünce Sefaletinin Kıskacında ­(2008),­ Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık ­(2009), ­Hayatın En Mutlu An’ı­ (2011,­ Yunus­ Nadi ­Öykü ­Ödülü;­ 2010, ­Dünya ­Kitap­ Yılın ­Telif ­Kitabı ­Ödülü), ­Güneş Saygılı’nın Gerçek Yaşamı­ (2011),­ Yıllar Gerçerken Hayat ve Roman­ (2013),­ Dün ve Ferda (2013),­ Kızıl Kale (2015,­ Türkan ­Saylan ­Sanat ­Ödülü),­ Saldırganı Hoş Tutmak­ (2015),­ Baharat Ülkesi’nin Hazin Tarihi­ (2016),­ Şairin Ölümü (2019),­ Türk Romanında Bir Gezinti­ (2019).

edebiyathaber.net (10 Temmuz 2020)

Yorum yapın