Masthead header

İslam ve Sosyalizm arasındaki tarafgir bağları bulacağınız bir kitap

S. Müşir Hüseyin Kidvai’nin “İslam ve Sosyalizm” adlı kitabı, Semih Çelik çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

“Sosyalizan bir sistem altında insanlar devlet içerisinde doğrudan bir sese sahip olmalıdırlar. İslam devleti, bu itibarla sosyalizmin zirvesine ulaşmıştır. Halk, yasamanın herhangi bir Kabine ya da Parlamentonun elinde olmadığının farkında olmuştur.”

***

Hindistan’ın önde gelen Müslüman düşünürlerinden biri olarak kabul edilen S. Müşir Hüseyin Kidvai, bu eserinde İslama bağlı ulusların Pan-İslamcı bir biçimde tek bir çatıda toplanması gerektiğini ve Batı’da o dönemde tartışılan mülkiyet, özgürlük, hukuk, sosyalizm gibi kavramların Müslümanlar açısından çok önceden beri bilindiğini ve uygulandığını açıklamaya çalışıyor. Seküler bir dünya algısı olan sosyalizmle İslam arasında kritik bağlantılar kurarak yol alan Kidvai, eleştirel bakışını öncelikle “toplum” olgusuna odaklıyor: eşitsizlik ve adaletsizlik üzerine kurulu kapitalist dünyanın dönüştürülmesi için seküler olanla teolojik olan arasındaki imkânları yokluyor…

İlk 16 sayfa için>>>

S. Müşir Hüseyin Kidvai

S. Mushir Hosain Kidwai ya da Türkçeye yerleşmiş ismiyle Müşir Hüseyin Kidvai, on dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başlarında yaşamış Hindistan’ın önde gelen Pan-İslamcı düşünürlerindendir. Osmanlı İmparatorluğu’yla ve Sultan II. Abdülhamit ile doğrudan bağlantıları bulunmaktadır. 1897 yılından 1904 yılına kadar İngiltere’de hukuk eğitimi almıştır. 1903 yılında Londra’da kurulan İttihad-ı İslam Cemiyeti’nin kurucularındandır. 1924 yılında Londra’da hayatını kaybetmiştir.

edebiyathaber.net (17 Ekim 2017)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r