İlgi çekici bir kitap:  “Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi”

Şubat 1, 2023

İlgi çekici bir kitap:  “Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi”

Ece Satıcı ve Dr. Uygar Özesmi’nin “Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi” adlı kitabı Yeni İnsan Yayınevi tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Ece Satıcı ve Dr. Uygar Özesmi’nin kaleme aldığı “Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi” kitabı, Yeni İnsan Yayınevi tarafından okuyuculara sunuldu. Gezegenin adil ve dayanışmaya dayalı ekonomik ekosistemi olmaya aday türetim ekonomisi, insanın Dünya’yla uyum içinde var olabileceği bir geleceğin mümkün olduğunu ortaya koyuyor. 

Türetim ekonomisinin temelini oluşturan topluluklar ve işletmeler arasındaki dayanışma, sosyal ve ekolojik açıdan adil üretim, işletmeler arası döngüsellik gibi birçok konuyu gündeme getiren kitap, Remzi Kitabevlerinde okuyucuları ile buluşmaya başladı!


‘’Türetim ekonomisi, yapısı gereği kapsayıcı bir sistem tasarımı’’
Gezegendeki insan varlığı iklim ve biyolojik çeşitlilik krizi ile tehlike altında. “Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi” kitabında yazarlar, bu tehlikeyi bertaraf etmenin ancak kâr maksimizasyonuna dayanan tüketim ekonomisinden ekolojik ve sosyal açıdan adil bir ekonomiye dayanan türetim ekonomisine geçilerek mümkün olduğunu vurguluyorlar. Türetim ekonomisi; olumsuz ekolojik ve sosyal etkinin en aza indirildiği, işletmeler arası döngüsel bir ekonomi. Bu nedenle, yapısı gereği kapsayıcı bir sistem tasarımı. Sistem, zenginliği ekolojik ve sosyal olarak adil küçük ölçekli üreticiler arasında dolaştırıyor. Yalnızca ürün veya hizmet düzeyinde değil, daha da önemlisi, üreticiler arasında makro düzeyde döngüsel bir ekonomi yaratıyor. Üretilen servet bir elden diğerine geçmeye başlıyor ve döngüsellik yoluyla gerçek ekonomik ve sosyal gelişmeyi yaratıyor.

‘’Orman gibi kardeşçesine bir ekonomi inşa etmek için kurulan Good4Trust.org dayanışma ruhunu güçlendiriyor’’

Türetim ekonomisini hayata geçirmek için geliştirilen Good4Trust.org, dijital kamu hizmeti sunmanın yanı sıra aynı zamanda dayanışma içinde bir topluluk. Bu sisteme katılan işletmeler ve insanlar birbirleriyle paylaşımda bulunarak alışverişe başlıyor. Bu toplulukta üreticiler ve kullanıcılar bir araya gelerek, tüketmek yerine türetmek için uğraşıyor ve birbirlerini destekliyorlar. Aralarında hem bir yönetişim sistemi kuruyor, hem de yeni bir döngüsel ekonomi olan türetim ekonomisini inşa etmek için el ele veriyorlar.

edebiyathaber.net (1 Şubat 2023)

Yorum yapın