TESAK Şubat ayı söyleşi programı belli oldu

Şubat 1, 2023

TESAK Şubat ayı söyleşi programı belli oldu

Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’nin (TESAK) Aralık ayı programı belli oldu.

100. YILINDA LOZAN KONFERANSI

Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri

01 Şubat 18.30

Konferans Salonu

Konuşmacı: Gökhan Çetinsaya

24 Temmuz 2023’te Lozan Antlaşması’nın yüzüncü yılını kutlayacağız. Lozan’ın Cumhuriyet tarihi bakımından öneminin vurgulanacağı bu konuşmanın ilk bölümünde, siyaset bilimci ve akademisyen Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Lozan konferansının temel konularına ve bulunan çözümlere değindikten sonra, Lozan’ın resmî ve popüler tarihçiliğimizdeki yansımaları üzerinde duracak. Celal Bayar Vakfı kültürel etkinlikleri kapsamındaki bu konuşmanın son bölümünde ise resmî heyette yer alan Celal Bayar’ın Lozan’daki rolü vurgulanacak.

Ücretsiz

ROMANIMIZIN YÜZYILI

Cumhuriyet’in 100. Yılı Söyleşileri

02 Şubat 18.30

Konferans Salonu

Konuşmacı: Atilla Birkiye

Moderatör: Turgay Fişekçi

2023 boyunca sürecek, Turgay Fişekçi yönetiminde yüz yıl boyunca kültür hayatımızın çeşitli alanlarında meydana gelen değişim ve gelişmeleri tartışacağımız bu söyleşi dizisini Cumhuriyet’in yüzüncü yılına adıyoruz. 02 Şubat Perşembe günü 18.30’daki söyleşide Turgay Fişekçi ve konuğu Atilla Birkiye ile roman sanatının ülkemizde son yüzyıldaki gelişmelerini, yazarları, akımları, yapıtları konuşacağız.

Ücretsiz

DÜŞLER SAHNESİNDEN YANKILANANLAR

REJİSÖR AŞOD MADATYAN VE TÜRKİYE’DE TİYATRO

Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri

08 Şubat 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Nesim Ovadya İzrail

Moderatör: Berken Döner

Bu söyleşide, kent sosyolojisi, kültürel bellek, gündelik hayat ve azınlıklar üzerine çalışan Dr. Berken Döner, araştırmacı yazar Nesim Ovadya İzrail ile konuşuyor. İzrail’in “Düşler Sahnesinde: Rejisör Aşod Madatyan ve Kozmopolitizmden Milliyetçiliğe Türkiye’de Tiyatro (1902-1962)” adlı çalışması geçtiğimiz aylarda yayımlandı. İzrail çalışmasında, Madatyan’ın biyografisi merkezinde Meşrutiyet dönemindeki tiyatro faaliyetlerini, Mütareke sahnelerindeki hareketliliği, Cumhuriyet’le gelen değişim ve dönüşümleri dönemin siyasal ve sosyal gelişmelerinin içine yerleştirerek ele alıyor. Tiyatro tarihi üzerine çalışan araştırmacılara yeni olanaklar sunarken, bizleri de tiyatro tarihimiz üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

Ücretsiz

EDEBİYATTA VE SİNEMADA CADILAR

Perşembe Edebiyat Konuşmaları

09 Şubat 18.30

Konferans Salonu

Konuşmacılar: Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy, Galip Dursun

Çağdaş edebiyatımıza “Anadolu Korku Öyküleri” serisini kazandıran, korku edebiyatı, sineması ve kültürü alanındaki birikimlerini 2014 yılında bir podcast serisine dönüştüren Gerisi Hikâye ekibi, Şubat ayında TESAK’ta bizlerle. Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy ve Galip Dursun’un tatlı sohbetleriyle, tarihin derinliklerinden edebiyattaki ilk örneklerine, cadılık alametlerinden cadı mahkemelerine, sık ormandaki terkedilmiş kulübeden şehrin tekinsiz mekânlarına cadıların ve cadılığın izlerini gelin birlikte sürelim.

Ücretsiz

SAVUNMA MEKANİZMALARI VE İŞLEVLERİ

KAVRAM ÖNERİSİ TASLAĞI: KÖLE İKİZ VE EFENDİ İKİZ

Psikanaliz Toplantıları

15 Şubat 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Ru¨meysa Oral Yorgunlar, Batuhan Saç

Psikanaliz inisiyatifi “Felsefe Sanat Psikanaliz” üyeleriyle her ayın bir çarşamba günü TESAK’ta psikanaliz üzerine konuşuyor, psikanalitik teorinin kliniğe ve kültüre yaptığı katkıları anlamaya çalışıyoruz. Bu toplantının ilk konuşmasında savunma mekanizmasının işleyişi, neden var olduğu ve neye hizmet ettiği örneklerle tartışılacak, işlevlerinin birey ruhsallığında nereye oturduğunu ortaya konacak. İkinci konuşmada ise konuşmacı ikizlik çalışmalarına dair kavram önerisini T. M. Plautus’un, W. Shakespeare’in Tevrat’ın ve Freud’un ikizliğe dair fikirleri temelinde, aynı zamanda henüz sezgi boyutunda olsa da klinik materyal üzerine kuracak.

Ücretsiz

ÖYKÜMÜZÜN YÜZYILI

Cumhuriyet’in 100. Yılı Söyleşileri

16 Şubat 18.30

Konferans Salonu

Konuşmacı: Faruk Duman

Moderatör: Turgay Fişekçi

Faruk Duman öykü sanatımızın yakın dönem usta yazarlarından biri. Can Yayınları’nda uzun yıllar sürdürdüğü editörlük görevinin yanı sıra yayımladığı Öykü Gazetesi’yle de günümüz öykücülüğünü en yakından tanıyan isimlerden. Turgay Fişekçi yürütücülüğünde düzenlediğimiz Cumhuriyet’in 100. Yılı Söyleşileri’nde bu hafta Faruk Duman’la öykü sanatımızın son yüzyıldaki gelişmelerini, büyük ustaları, gölgede kalanları, genç kuşakları ayrıntılarıyla konuşacak, öykücülüğümüzün dünü ve bugününe pencereler açacağız.

Ücretsiz

ETİK VE SİYASET ARASINDA İNSAN – OLMAYAN HAYVANLARIN HAKLARI SORUSU

Çağdaş Felsefe Söyleşileri

22 Şubat 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Gaye Çankaya Eksen

Moderatör: Kurtul Gülenç

Kurtul Gülenç’in yürütücüsü olduğu Çağdaş Felsefe Söyleşileri’nin Şubat konuğu Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Gaye Çankaya Eksen. İnsan -olmayan hayvanları ahlaki alanda çıkarları eşit biçimde gözetilen canlılar olarak ele alan etik teorilerden hareket edeceğimiz bu konuşmada, evcilleştirilmiş hayvanların çok- türlü bir siyasal topluma doğrudan katılımlarına yönelik düşüncelerle şekillenen bir demokrasi anlayışını savunan Sue Donaldson ve Will Kymlicka’nın çalışmalarına odaklanacak ve birlikte yaşadığımız hayvanların hak ve faydalarını gözeten ilkelerle toplumsal yaşamı yeniden tesis etmenin yollarını tartışmaya açacağız.

Ücretsiz

1980’LERDEN GÜNÜMÜZE GÜLSELİ İNAL ŞİİRİNİN DİLİ VE ATMOSFERİ: ALGI, BELLEK, KAYNAKLAR

ŞiirEylem: Ekofeminist Söyleşiler

23 Şubat 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Gülseli İnal

Moderatör: Nilay Özer

1985’te ilk kitabı Sulara Gömülü Çağrı’yı yayımlayan Gülseli İnal dört ciltlik toplu şiirleri de dahil 22 kitaplık devasa bir külliyat ortaya koydu. Mitik bir dünyanın sözcükleri, göndermeleri, resimselliğiyle yarattığı özgün atmosferi koruyup geliştirdi. Öteki metinlerin, öteki dünyaların iç içe aktığı, felsefi, varoluşsal, erotik ve dişil bir şiir. Şair ve akademisyen Nilay Özer’in yürütücüsü olduğu “ŞiirEylem: Ekofeminist Söyleşiler”de bu ay Gülseli İnal’ı ağırlayacak, İnal’ın şiirlerindeki atmosferi ve kırk yıla yaklaşan şiir serüvenini konuşacağız.

https://tesak.kadikoy.bel.tr

https://instagram.com/tesak.kadikoy

https://twitter.com/tesak_kadikoy

https://facebook.com/profile.php?id=100086531720876&mibextid=LQQJ4d

https://youtube.com/@tarihedebiyatsanatkutuphanesi

edebiyathaber.net (1 Şubat 2023)

Yorum yapın