İhsan Kurt’tan “Gerginlik Toplumu”

Ocak 9, 2023

İhsan Kurt’tan “Gerginlik Toplumu”

İhsan Kurt’un “Gerginlik Toplumu” adlı kitabı Net Kitaplık Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Bu kitapta farklı başlıklar altındaki yazılar yapay güncellere ve gündemlere direnmeye çalışan, insanların yanında yer alan, bazı gerginlikleri fark ettiren ve bir kısım öneriler de sunan yazılardır.

Dünya Sağlık Örgütünün 2020 yılında “depresyon” konusunda yayımladığı rapora göre, dünya nüfusunun yüzde 4,4’ü depresyonda. Aynı raporda, Türkiye nüfusunun yüzde 4,4’ü, yani 3 milyon 260 bin 677 kişinin çeşitli gerginliklerin de sebep olduğu depresyonda olduğu belirtilmiş. 

Bu kitapta toplumda kültürün, anlamsızlıkların, sahte erdemliliğin ve başka sahteliklerin, adam parlatmanın, aydın bölünmüşlüğünün, çıkar ilişkilerinin, dalkavukluğun, hırsın, markacılığın ve başka sebeplerin toplumsal gerginlikle ilişkileri, nedenleri üzerinde durulmuş ve sorgulanmıştır. İçinde bulunduğumuz 21.yüzyılın ilk çeyreğinde topluma ait gözlemler, okumalar bu çalışmaya kaynaklık yapmıştır. 

Burada anlatılmaya çalışılanların ve tespitlerin birçoğu yazarın elli yıllık gözlemlerinin ve kayıtlarının birer neticesidir. Çok az başvurulan kaynaklar da tespitlerin doğruluğunu destekler nitelikte olanlardır. 

Yazar hakkında

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Karahisartatlısı köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu ilçede tamamladı. İlk nesir yazısı Orta Doğu gazetesinde, şiirleri ise Millet ve Hergün gazeteleri ile Çağdaş Genç Şairler ve Şiirleri Antolojisi’nde yayımlandı. Akdağmadeni Lisesi (1972), Sivas Eğitim Enstitüsü (1976) ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesini (1981) bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Eğitimde Psikolojik Hizmetler” alanında Yüksek Lisans yaptı (1989). “Türk Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım” adı altında hazırlamış olduğu Bilim Uzmanlığı Tezi Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Kurt yazı ve şiirlerini Pusat, Millî Eğitim ve Kültür, Zafer, Erciyes, Millî Kültür, Türk Kültürü, Türk Edebiyatı, Konevî, Bizim Ocak, Bizim Dergâh, Dergâh, Akdağmadeni’nin Sesi, Bozok, Çağdaş Eğitim, Diyanet Çocuk, MEB. Din Öğretimi, Millî Eğitim, Yozgat Divanı, Karınca, Karınca Çocuk, Çizgi gibi dergilerde yayınladı (Işık 2004: 1185). 1973-1990 arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. MEB Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yaygın Eğitim Enstitüsü öğretmenliği ve bölüm başkanlığı (1990-1992) görevlerinde bulundu. 1992’de Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesine öğretim görevlisi olarak atandı, beş yıl burada çalıştı. 1 Temmuz 1997’de Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümüne atandı. 15 Ekim 2002’de bu üniversiteden emekli oldu.

Yazar pek çok Bilimsel Toplantı ve Kongrelerde tebliğler sunmuş, bunun yanısıra çeşitli alanlarda, değişik yayın organlarında beş yüzün üzerinde yazısı yayımlanmıştır.

İhsan Kurt, eğitimci kişiliğinin yanında şiir ve edebiyat alanında da önemli eserler vermiştir. Çalıştığı alan olan Halk Eğitimi, Özel Eğitim, Yetişkinlerin Eğitimi gibi konularda verdiği eserlerin yanı sıra şiirlerini, denemelerini ve romanlarını kitaplaştırmıştır. 

edebiyathaber.net (9 Ocak 2023)

Yorum yapın