Her mutfakta ve her kütüphanede bulunmalı

Kasım 6, 2020

Her mutfakta ve her kütüphanede bulunmalı

Nevin Halıcı’nın yazdığı, 2013 yılında Oğlak Yayınları tarafından yayımlanan ve Dünya Kitap Ödülleri’nde “Yılın Gastronomi Kitabı” seçilen “Açıklamalı Yemek ve Mutfak Terimleri Sözlüğü”nü tüm meraklılara öneriyoruz.

Tanıtım bülteninden

Türk mutfağı ve mutfak kültürleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Nevin Halıcı bu defa, yine titizlikle hazırladığı Açıklamalı Yemek ve Mutfak Terimleri Sözlüğü ile yemek kültürümüze çok önemli bir katkıda bulunuyor.

Nevin Halıcı’nın klasik ve yöresel mutfaklarla ilgili yayımlanmış diğer kitaplarında yer alanlar dışında, yazılı kaynaklara geçmemiş yemek ve mutfakla ilgili pek çok terim de ilk defa bu çalışmayla kayıt altına alınıyor.

Ayrıca bu çalışmada, Kur’an-ı Kerim, Orhun Abideleri, Divan-ı Hikmet, Divanü Lugat-it Türk, Kutadgu Bilig, Dede Korkut Hikâyeleri ile birlikte Mevlana’nın, Şems-i Tebrizi’nin, Ahmet Eflaki’nin, Sultan Veled’in eserlerin de yer alan terimler ve varsa bazı yemek tarifeleri de bulunuyor.

Yalnızca yemek çeşitlerinin ya da yemeklerde kullanılan malzemelerin değil, arkeoloji, antropoloji, beslenme, botanik, dil, din, edebiyat, halk bilimi, müzik, tarih, tasavvuf, tıp ve konuyla ilgili diğer bilim dallarına ait terimlerin de yer aldığı bu kapsamlı çalışma, bir başvuru kaynağı olması dışında, merak uyandırıcı ilginç bilgiler de barındırıyor.

Oğlak Yayınları, “yemek ve mutfak kültürü” yayınların arasına, Nevin Halıcı’nın Açıklamalı Yemek ve Mutfak Terimleri Sözlüğü‘nü de katmaktan gurur duyar.

edebiyathaber.net (6 Kasım 2020)


Yorum yapın