Her kütüphanede bulunması gereken bir eser: “Devrimler Çağı”

Ekim 22, 2021

Her kütüphanede bulunması gereken bir eser: “Devrimler Çağı”

Taner Timur’un “Devrimler Çağı” adlı kitabı Yordam Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Tarih, siyaset ve felsefenin kesişim noktalarında ufkumuzu genişleten yeni çalışmalara imza atan Taner Timur, şimdi de Devrimler Çağı‘na bakıyor. Timur, 19 ve 20. yüzyılın üç önemli devrimci kalkışmasında, 1848, 1871 ve 1917 yıllarında yaşananları dört ayrı bölümde ele alıyor.

Kitabın ilk iki bölümünde hem 1848 Şubatının şanlı devrim günlerini, hem de aynı yılın Haziran ayındaki karşı-devrim dönemini inceleyen Taner Timur, birçok yönüyle bugünleri de anlamamıza yardımcı olan bu olayları, Marx ve Engels’in Komünist Manifesto ve Marx’ın Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire‘i eserlerinin rehberliğinde aydınlatmaya çalışıyor. “Paris Komünü ve Marx” başlığını taşıyan üçüncü bölümde, 1871 Komün deneyiminin doğuşu, güçler arasındaki oransızlığa rağmen savaşın göze alınması, I. Enternasyonal’in konumu gibi konular ele alınıyor.

Son bölüm, “Doğu Sorunu, Paylaşım Savaşı ve 1917 Devrimi” başlığını taşıyor. Bu bölümde 1917 Sovyet Devrimi’ni ana hatlarıyla inceleyen Taner Timur şunları söylüyor: “Bu yıl 100. yıldönümünü andığımız bu büyük devrim, milyonlarca insanın öldüğü korkunç bir savaşın sonlarında tüm insanlığa büyük umutlar saçmıştı. Oysa uluslararası kapitalizm, daha ilk günden itibaren onu kuşattı; emekçi yönetimine karşı faşist barajlar kurdu; yeni ve daha korkunç savaşlar çıkardı ve sonunda da sistemi ‘demir perde’ kıskacı altında nefessiz kılarak bir çeşit ölüme mahkûm etti.”

Devrimci kalkışmaları ve karşı-devrimci manevralarıyla bugünümüze ışık tutan üç önemli tarihsel kesiti anlatan Devrimler Çağı, her kütüphanede bulunması gereken bir eser.

Yazar hakkında

1958 yılında AÜ SBF’den mezun oldu. Aynı fakültede asistan olmasının ardından, 1968 yılında doçentliğe, 1979 yılında profesörlüğe yükseldi. 12 Eylül askeri darbesinden sonra görevinden istifa ederek çalışmalarını Paris’te sürdürdü. Eylül 1992’de eski görevine döndü. 2002 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Eserleri: -Türk Devrimi ve Sonrası (1971) -Osmanlı Toplumsal Düzeni (1979) -Osmanlı Kimliği (1986) -Osmanlı Çalışmaları-İlkel Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine (1989) -Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş (1991) -Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik (1991) -Küreselleşme ve Demokrasi Krizi (1996) -Toplumsal Değişme ve Üniversiteler (2000) -Sürüden Ayrılanlar (2000) -Türkler ve Ermeniler (2000) -Türkiye Nasıl Küreselleşti (2004) -Felsefi İzlenimler (2005) -Yakın Osmanlı Tarihinde Aykırı Çehreler (2006) -Marksizm, İnsan ve Toplum (2007) -Habermas’ı Okumak (2008) -Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi (2011) -Marx-Engels ve Osmanlı Tarihi (2012)

edebiyathaber.net (22 Ekim 2021)

Yorum yapın