Hamid Naficy’nin kült eseri “Aksanlı Sinema” Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı

Ocak 20, 2024

Hamid Naficy’nin kült eseri “Aksanlı Sinema” Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı

Hamid Naficy’nin Aksanlı Sinema – Sürgüne Ait ve Diasporal Film Yapımı adlı kitabı Ayrıntı Yayınları tarafından Onur Orhangazi çevirisiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Diaspora, sürgün, sömürgecilik sonrası sinema ve medya ile İran ve Orta Doğu sineması ve medyası üzerine kültürel çalışmalar alanında öncü akademisyen Hamid Naficy’nin, Aksanlı Sinema – Sürgüne Ait ve Diasporal Film Yapımı adlı çalışması Ayrıntı’dan çıktı! Naficy, Aksanlı Sinema’da, Üçüncü Dünya’dan ve hatta Batı toplumlarından gelen, ortak bir “yerinden edilme” ve “yersiz yurtsuzlaşma” deneyimine sahip sinemacıların 1960’lar sonrası filmlerine odaklanarak tarzları ve varoluş öykülerine yaklaşımları hakkında genel bir bakış sunuyor.

Hamid Naficy’nin Aksanlı Sinema – Sürgüne Ait ve Diasporal Film Yapımı adlı önemli çalışması, Ayrıntı Yayınları’nın Sinema Dizisi kapsamında yayımlandı.

Aksanlı Sinema’da Hamid Naficy, uzun yıllar süren bir çalışmayla ve sayısız çok dilli, çok uluslu metin ve filmden süzerek, sinema alanında boşluğu hissedilen bir metin ortaya koyuyor. Sürgündeki Üçüncü Dünya sinemacılarının ve hatta Avrupalı, Amerikalı, Rus, Kanadalı sinemacının60’lardan bu yana “Batı”da gerçekleştirdikleri filmleri çözümleyen Naficy, bu filmlere onların varoluş öykülerine de yaklaşımlarının bir parçası olarak işaret ediyor.

Onun “Aksanlı Sinema” olarak tanımladığı bu tür, “Egemen Sinema”ya karşı bir duruş… Yerinden yurdundan edilmişlerin kimlik yolculuklarının ve kimlik mücadelelerinin alegorik ve eleştirel öyküsü. Bu anlamda Aksanlı Sinema, sürgüne ait ve diyasporal filmlerin özgün estetik ve politik üslupları kadar yeni kavramlarla da sinemanın teorik ufkunu genişletiyor.

edebiyathaber.net (20 Ocak 2024)

Yorum yapın