Feridun Andaç ile “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi – Karşı Okumalar” 10 Mayıs’ta başlıyor

Nisan 21, 2022

Feridun Andaç ile “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi – Karşı Okumalar” 10 Mayıs’ta başlıyor

Feridun Andaç ile “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi – Karşı Okumalar” 10 Mayıs-5 Temmuz tarihleri arasında Butik Global Online tarafından düzenleniyor.

Etkinlik bülteninden

BİR DUYGUDA, BİR DÜŞÜNCEDE, BİR ZAMANDA YOLCULUK

“Bir problemin araştırılmasında, sanat-hayat ayrımı 

yerinde olmayan bir ayırmadır. Sanatçının yaptığı

şey, durumları belli sınırlar içinde göstermek; sayısız

olaylar, ya da olabilecek olaylar arasından en

önemlilerini çekip çıkararak, onlara yeni boyutlar

kazandırarak değerlerini belirtmek; başka insanların

da onların mânalarını  görebilmesini sağlamaktır.”

İonna Kuçuradi

Hayatın trajik yanlarına bakan, orada insanı anlatan, toplumdaki her bir gerçekliği yeniden kuran; bunların üzerine de “yeni söz” söyleyen yaratıcının izlerinden giderek hayat-sanat sorgusuyla birlikte, kendi yazı/yaşam rotamızın seyrine dönük yaratma eyleminin kapılarından geçmek yolculuğunun yeni bir adımı olabilecek yeni dönem seminerlerimin ilki:

 • Friedrich Nietzsche (1844-1900)
 • Hermann Hesse (1877-1962)
 • Thomas Mann (1875-1955)
 1. Nietzsche ile Yolculuk
 1. Bilincin Kanatlarında
 2. İnsana Giden Yol: İnsanca, Pek İnsanca
 3. Trajik Olana Bakış
 4. Hermann Hesse: Arınma Yolu
 1. İçsel Topografyanın Keşfi
 2. Kendi Zamanının Yolcusu: Bozkırkurdu
 3. Benlik Sanrıları
 4. Thomas Mann Bakışı
 1. Aile Öyküsüyle Var Olan
 2. Zamane Bakışının Öyküsü: Büyülü Dağ
 3. Sürgün Zamanını Karşılamak

AÇIKLAMA/NOTLAR:

 • Okuma Kitapları:

Nietzsche:

-İnsanca, Pek İnsanca 1/2; Çev.: Mustafa Tüzel, T. İş bankası Kültür Yayınları

-İşte Böyle Dedi Zerdüşt, Çev.: Ahmet Cemal, Pinhan Yay.,

-Böyle Söyledi Zerdüşt, Çev.: Mustafa Tüzel, İş Bank. Yay.

-George Bataille, Nietzsche Üzerine; Çev.: Mukadder Yakupoğlu, Kabalcı Yay.

-Jules Chaix-Ruy, Nietzshe: Yaşamı ve Felsefesi, Çev.: Lema Çinlemek-N. Berna Serveryan, Çiviyazıları Yay.,

-Irvin D. Yalom, Nietzshe Ağladığında, Çev.: Aysun Babacan, Ayrıntı Yay.

-Lou Salome, Nietzshe; Çev.: Nil Erdoğan, Versus Yay.

Gianni Vattimo, Nietzsche ile Diyalog, Çev.: Durdu Kundakçı, Dost Kitabevi Yay.

-İonna Kuçuradi, Nietzsche ve İnsan; Türkiye Felsefe Kurumu Yay.

Hermann Hesse:

-Bozkırkurdu, Çev.: Kâmuran Şipal, YKY.

-Doğu’ya Yolculuk, Çev.: Kâmuran Şipal

-Öldürmeyeceksin, Kâmuran Şipal

-Bozkırkurdu’nun Düş Yolculukları, Derleyen: yıldız Ecevit, remzi Kitabevi

-Bernhard Zeller, Hermann Hesse (Biyografi); Kâmuran Şipal

-Miguel Serrano, C.A.Jung-Hermann Hesse: İki Dostluğun Anıları, Çev.: Barış İlhan, İlhan Yay.,

-Altan Alperen, hermann Hesse: Hayatı/sanatı/Eserleri, Promete Yay.

-Mektuplar, Hermann Hesse-Thomas Mann; Çev.: Nuriye Gülmen, Timaş Yay.

Thomas Mann:

Büyülü Dağ, Çev.: İris Kantemir, Can Yay.

Tonio Kröger, Çev. Fatih Özgüven. Can Yay.

Venedik’te Ölüm, Çev.: Behçet Necatigil, Can Yay.

-Dinle Alman Ulusu, Çev.: Niyazi Eröztürk, E Yay.,

-Gürsel Aytaç, Thomas Mann’ın Edebiyat Dünyası, Phoenix Yay.

-Klaus Schröter, Thomas Mann (Biyografi); Çev. Özden Saatçi, Kavram Yay.

YAZI ÇALIŞMASI:

Dönem süresince 6 yazı çalışması yapılacak. Bunların konu/izlek/içerikleri çalışmalar süresince verilecektir.

ZAMANLAMA:

 • Her yazar için üç haftalık bir zaman ayrılacak, toplam: 9 hafta.
 • Her yazara ayrılan zaman 6 saat.

Salı Akşamları 21:00 – 22:30
Kayıt ve bilgi için: [email protected]

Online kayıt için>>>

edebiyathaber.net (21 Nisan 2022)

Yorum yapın