Masthead header

“Edebiyatımızın Üvey Evladı Polisiye” sempozyumu

27-28 Kasım 2012 Salı-Çarşamba günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecek olan sempozyumun programını aşağıda görebilir, bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

27 Kasım 2012/Salı

9.30–10.00     ılış Konuşmaları

Caner Karavit    (MSGSÜ Rektör Yardımcısı)

Abdullah Uçman (MSGSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı)

Erol Üyepazarcı

10.00–11.15      Geç Osmanlı Dönemi Arşiv Belgelerinde Suç Hikâyeleri

Oturum Başkanı: Gülhan Balsoy

 

10.00- 10.15      Nurçin İleri- Pangaltı’da Bir Cinayet

10.15-10.30       Gülhan Balsoy -Katl-i Nevzad

10.30-10.45       Ebru Aykut -Zehirler ve Birtakım Meşum Kadınlara Dair

10.45-11.00       Ceyda Karamürsel -Laura Schirmer’in Ölümü

11.00-11.15       Tartışma

11.15–11.30      Çay-Kahve Arası

11.30–12.30      Panel : Suç Edebiyatı

Oturum Başkanı: Ömer Türkeş

11.30-11.55       Derviş Şentekin

11.55-12.15       Suat Duman

12.15-12.30       Tartışma

 

12.30–13.30      Öğle Yemeği Arası

 

13.30–14.45      Kadın Yazarların Gözüyle Polisiye

Oturum Başkanı:  Sema Uğurcan

13.30-13.45      Sevil Kiraz – Unutulmuş Bir Kadın Yazarın Polisiyeleri: Müzehher Vâ-nû (Nihal Karamağaralı) ve Eserleri

13.45-14.00 Nazlı Rânâ Gürel – İlk Kadın Polisiye Yazarımız Halide Edip ve Yolpalas Cinayeti Adlı Romanı

14.00-14.15 Yeliz Akar – Bir Cinayet Romanı adlı Romanda Akın Erkan ve Yıldız Gerçel Adlı Karakterlerin Yaşadığı Psikolojik Bunalım

14.15-14.30       Nesrin Zengin – Mavisel Yener’in Polisiye-Macera Türündeki Dolunay Dedektifleri Serisindeki Romanlarının Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi

14.30-14.45       Tartışma

14.45–15.00      Çay-Kahve Arası

15.00–16.15      Kadın ve Polisiye

Seval Şahin- Tilki Leman’ın Harikaları

Didem Ardalı Büyükarman- Şeytan Hadiye’nin Şeytanlığı

Banu Öztürk- Fakabasmaz’ın  Fakabastıran Kadınları

İpek Şahbenderoğlu-Cingöz Recai ve Gölgesi: Çekirge Zehra

Tartışma

16.15–16.30      Çay-Kahve Arası

16.30- 17.10      Çeviride Polisiye

                        Oturum Başkanı: Banu Öztürk

16.30-16.45       Lale Arslan Özcan/ Pınar Güzelyürek Çelik – Georges Simenon’un Türkçe’ye Çevirileri: Fransız Polisiye Romanlarının Türk Polisiye Türüne Etkisi

16.45-17.00       Sean Singer- İstanbul’dan Sevgilerle: Türkçe Çevirisinde James Bond’un Şark’ının Sınırlarının Yeniden Çizilmesi

17.00-17.10       Tartışma

17.20-18.00       Panel: Yayıncılıkta ve Sahafta Polisiye

Oturum Başkanı: Doğan Hızlan

17.20-17.35       E. Nedret İşli

17.35-17.50       Raşit Çavaş

17.50-18.00       Tartışma

28 Kasım 2012/Çarşamba

9.30–10.45        İlk Polisiyeler

                        Oturum Başkanı:  Yakup Çelik

9.30-9.45          Fazıl Gökçek/ H. Harika Durgun – Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Polisiye Unsurlar

9.45-10.00         Seda Işık – Mehmed Rauf’un Polisiye Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme

10.00-10.15       Seda Başer – Osmanlı Polisiyesinde Modernizm Sesleri, Cani mi Masum mu: Suç, Mülkiyet ve Alafranga Züppeler

10.15.10.30       Zeynep Tüfekçioğlu – İlk Türk Polisiye Romanı Esrâr-ı  Cinâyât’taki Yazınsal Yeniliklere Anlatıbilimsel Bir Bakış

10.30-10.45       Tartışma

10.45–11.00      Çay-Kahve Arası

11.00–12.15      Cumhuriyet’ten Günümüze Polisiye I

Oturum Başkanı:  Fazıl Gökçek

11.00-11.15       Zeki Taştan- Bir Polisiye Roman Yazarı Olarak Necip Fazıl

11.15-11.30       Nurullah Ulutaş/İsmail Süphandağı/Memet Abukan-Ümit Deniz ve Polisiye Roman Geleneği

11.30-11.45       Ahmet Demir-Bir İstanbul Polisiyesi : Valde Sultanın Gerdanlığı

11.45-12.00       Veli Uğur–1980 Sonrasında Polisiye Roman

12.00-12.15       Tartışma

12.15–13.30      Öğle Yemeği Arası

13.30- 14.30      Panel:  Günümüzde Polisiye

                        Oturum Başkanı: Erol Üyepazarcı

Ahmet Ümit

Esmahan Aykol

Sevin Okyay

14.30–14.40      Çay-Kahve Arası

 

14.40 -16.00      Cumhuriyet’ten Günümüze Polisiye II

                        Oturum Başkanı: Abdullah Uçman

14.40-15.05       Özlem Nemutlu – İhsan Oktay Anar’ın Romanlarında Polisiye Unsurlar

15.05-15.20       T. Murat AkkayaPolisiye Romanda Kent ve İktidar İlişkisine İstanbul ve Edinburg’dan Bir Bakış: İstanbul Hatırası ve Komplo

15.20-15.35       Evrim Doğan Adanur- Polisiye Romanda Ankara’nın Kültürel Göstergeleri: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

15.35-15.50       Çimen Günay Erkol-Siyasi Polisiyede Erkeklik Rolleri: Mihman’da Eril Histeri

15.50-16.00       Tartışma

16.00-16.10      Çay-Kahve Arası

16.15–17.15      Türkçede Polisiye

                        Oturum Başkanı: Tülin Ural

16.15-16.30       Zafer Toprak- Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Marjinal Edebiyat:  Polisiye Öykü

16.30-16.45       Börte Sagaster- Bir Cinayet Yeri Olarak Kıbrıs: Hasan Doğan’ın Kayıpadada Cinayet Romanı

16.45-17.00       Elfine Sibgatullina- Kazan Tatar Edebiyatında İlk Polisiye Romanlar

17.15-18.00       Değerlendirme

Fazıl Gökçek

Erol Üyepazarcı

edebiyathaber.net (20 Kasım 2012)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r