Masthead header

Edebiyata katkı: Yazım ve yayım desteği

books-classic-literatureEdebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nca Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki özgün edebiyat eserlerini üretecek veya bunları yayımlatacak yazarlara sağlanacak maddi destek ile destekten yararlanmaya ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, özgün edebiyat eserlerini üretecek veya bunları yayımlatacak yazarlara Kültür Ve Turizm Bakanlığı tarafından projeleri karşılığında Türk Lirası olarak mali destek sağlanacak. Özgün edebiyat eserlerini üretecek yazarlar şu ölçütlere uygun olmak koşuluyla yazım desteği başvurusunda bulunabilecek:

“Yazarın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması; üretilecek eserin dilinin Türkçe olması; üretilecek eserin edebiyat üretimini artırması ve edebiyata yeni boyutlar kazandırması; üretilecek eserin özgünlük taşıması; projenin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması.”

Yönetmeliğe göre yazarlar, aynı destek dönemi içerisinde yalnızca bir proje ile yazım desteği başvurusunda bulunabilecek. Yazım desteğinden iki defa faydalanmış yazar, bir daha yazım desteği başvurusunda bulunamayacak. Yazım desteği tutarı, destek konusu eserin kapsamı ve nitelikleri dikkate alınarak, 276.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenecek.

Yazarlar, yönetmelikte belirtilen ölçütlere uygun olmak koşuluyla yayım desteği başvurusunda da bulunabilecekler. Yayım desteği tutarı, destek konusu eserin basım maliyeti ve niteliği dikkate alınarak, 65.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenecek.

Destek başvurularını değerlendirmek, desteklenecek projeleri ve destek miktarını saptamak ve destek sağlanan eserlerin kabulünü gerçekleştirecek toplam 7 üyeli Kurul, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün teklifi ve bakan oluru ile oluşturulacak.

Yönetmelikte yer alan geçici maddeye göre, 2014 yılına ilişkin proje başvuru süresi ve eser teslim tarihleri Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile birlikte 14/3/2012 tarihli ve 28233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. 

25 Aralık 2013

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r