Dominic Pettman’ın ‘Libido Zirvesi: Seks, Ekoloji ve Arzunun Çöküşü’ kitabı raflarda

Haziran 8, 2024

Dominic Pettman’ın ‘Libido Zirvesi: Seks, Ekoloji ve Arzunun Çöküşü’ kitabı raflarda

Dominic Pettman’ın Libido Zirvesi: Seks, Ekoloji ve Arzunun Çöküşü adlı kitabı Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Kültür, eleştiri ve medya teorisinde uzmanlaşmış araştırmacı ve akademisyen Dominic Pettman’ın Libido Zirvesi: Seks, Ekoloji ve Arzunun Çöküşü adlı çalışması, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı! “Libidonuzun karbon ayak izi ne?” sorusundan yola çıkan kitabında Pettman, libidoyla, bir diğer deyişle insan arzuları, dürtüleri, güdüleri ve cinselliğiyle özdeşleşmiş tüm duygularla çevre arasındaki ilişkiyi çeşitli düşünürlerin çalışmalarından da yararlanarak ele alıyor. İnsan libidosunun ve doğal dünyanın birbirlerini karşılıklı olarak etkilediğine dikkat çeken yazar, bu önemli konuyu hem eğlendiren hem de düşündüren bir anlatımla ele aldığı Libido Zirvesi’nde bu etkileşimin yol açtığı çevre tahribatı, insan cinsel dürtüsünün ve hatta doğurganlığın kaybı gibi sonuçları irdeliyor.

Dominic Pettman’ın büyük övgü toplayan çalışması Libido Zirvesi: Seks, Ekoloji ve Arzunun ÇöküşüOya Gürbahçe Teoman’ın çevirisiyle Ayrıntı Yayınları’nın Lacivert Kitaplar’ı arasındaki yerini aldı.

Libidonuzun karbon ayak izi nedir? Bu son derece özgün kitapta Dominic Pettman, insan arzusu ve ekolojik krizin karşılıklı etki ve sonuçlarını inceliyor. Pettman’ın anlatısı basit ama şaşırtıcı bir gözleme dayanıyor: Dünya nüfusu arasında libidonun azalması, insan cinsel dürtüsünün kaybı, dünya çapında çevrenin tahribatını yakından takip ediyor. Antroposen’in ortaya çıkışı erosun azalmasına, cinsel haz ile insan üremesi arasındaki bağın zayıflamasına ve dolayısıyla potansiyel olarak insan neslinin tükenmesine yol açmaktadır. Birbirimizle anlamlı bir şekilde ilgilenme kapasitemizin yerini huzursuz ,teknolojik olarak geliştirilmiş bir zombi dürtüsü alıyor. Zamanımızın çevresel krizi aynı zamanda ve eş zamanlı olarak insan üremesinin ve kişiler arası yakınlığın da krizidir. Freud’un “libidinal ekonomi” dediği şey libidinal ekolojiye dönüşmüştür. Georges Bataille’dan Donna Haraway’e kadar çok çeşitli düşünürlerin çalışmalarından yararlanan Pettman, bu gelişmeyi eko-cinsellik ,poliamori ve diğer “libidonun yeşillenmesi” vakalarına yönelik yeni kültürel ilgiyle ilişkilendirerek libidonun zirvesinin sonuçlarını araştırıyor.

“Libido Zirvesi (PeakLibido), yirmi birinci yüzyılın cinsel ekonomileri hakkında düşünmek için Petrol Zirvesi (Peak Oil) metaforunu kullanmaktan daha fazlasını yapıyor; bedensel erotik tutumlar, geç de olsa ‘ekoloji’ olarak adlandırdığımız şeyit üketmemiz, çıkarmamız, dönüştürmemiz ve yok etmemizle ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiş durumda. Azalan arzuya dair incelikli bir teoriyi cinsel metaların kültürel analizleriyle birleştiren Pettman’ın yirmi birinci yüzyıl yaşamının arzu hallerine dair anlatısı anlaşılır, okunabilir, eğlenceli, özgün ve düşündürücü.

Claire Colebrook, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi

edebiyathaber.net (8 Haziran 2024)

Yorum yapın