Sıradan insanların dünyayı değiştirme potansiyeline ışık tutan kitap

Aralık 21, 2023

Sıradan insanların dünyayı değiştirme potansiyeline ışık tutan kitap

David S. Meyer’in Toplumsal Hareketler (Bazen) Nasıl Fark Yaratabilir? adlı kitabı, Zeynep Demir çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Akademisyen ve yazar David S. Meyer’in Toplumsal Hareketler (Bazen) Nasıl Fark Yaratabilir? adlı kitabı, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı! Toplumsal hareketlerin ne olduğu, neleri amaçladığı, nasıl bir araya geldiği ve devrimci hareketlerden nasıl ayrıldığı gibi konulara odaklanan çalışma, tüm dünyadan ilgi çekici örneklerle tarih boyunca toplumsal hareketlerin başarabildiklerine ve başaramadıklarına da değiniyor. Kadın hakları, LGBTİ, işçi ve Occupy (İşgal) eylemlerinden, çevreci protestolardan örnekler veren Meyer, Toplumsal Hareketler (Bazen) Nasıl Fark Yaratabilir?’de toplumsal hareketlerin başarısında politik örgütlenmenin ve sürekliliğin önemini analiz ediyor. Kitap, sosyal bilim öğrencilerine olduğu kadar toplumsal hareketlere ilgi duyan herkese hitap eden, anlaşılır bir çalışma sunuyor.

David S. Meyer’in, Ayrıntı Yayınları’nın İnceleme Dizisi kapsamında okurlarla buluşan kitabı Toplumsal Hareketler (Bazen) Nasıl Fark Yaratabilir?’i Türkçeye Zeynep Demir çevirdi.

Dünyayı değiştirmek için protestolara katılırız, değişimde bir katkımız olabileceğini, bir fark yaratabileceğimizi düşünerek… Bazen hedefimize ulaşır, bir şeyleri değiştirmeyi başarırız. Fakat edindiğimiz her başarı kolektiftir; değişim çoğu kez tam istediğimiz şekilde ve istediğimiz anda gelmez.

Toplumsal Hareketler (Bazen) Nasıl Fark Yaratabilir? adlı kitabında David S. Meyer, sıradan insanların dünyayı nasıl ve hangi şartlarda etkileyebileceğini, bazen işlerin neden plana uygun gitmediğini açıklıyor. Toplumsal hareketler literatürünü derinlemesine inceleyerek toplumsal hareketlerin ortaya çıkışını, devrim hareketleriyle arasındaki farkı ve aktivistlerin siyaseti, kültürü ve yaşam biçimini nasıl etkilediğini irdeliyor. Aktivistlerin oluşturduğu siyasi değişim anlatılarının ve bu anlatıların yaratabileceği etkinin üzerinde durarak son noktayı koyuyor. Örneğine çok rastladığımız toplumsal hareketleri inceleyerek protesto etmeye dönük siyasetin yapısı ile muhtemel sonuçlarına ışık tutuyor.

Toplumsal Hareketler (Bazen) Nasıl Fark Yaratabilir?, raflarda ve internet satış sitelerinde!

Bilgi için: ayrintiyayinlari.com.tr

instagram.com/ayrintiyayinlari

twitter.com/AYRINTIYAYINEVI

facebook.com/ayrintiyayinevi

DAVID S. MEYER HAKKINDADavid S. Meyer Hampshire College’da edebiyat ve sosyal teori alanlarında lisans, Boston University’de siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı. Toplumsal hareketler, siyasi sosyoloji ve kamu politikası alanlarıyla ilgilenmekte ve toplumsal hareketler ile ortaya çıktıkları siyasi bağlamlar üzerine çalışmalar yürütmektedir. University of California-Irvine’da sosyoloji, siyaset bilimi, kamu politikaları alanlarında dersler vermeye devam ediyor. Eserleri arasında bizzat kaleme aldığı The Politics of Protest: Social Movements in America, A Winter of Discontent: The Nuclear Freeze and American Politics; Valerie Jenness ve Helen Ingram ile birlikte editörlüğünü yaptığı Routing the Opposition: Social Movements, Public Policy, and Democracy in America bulunuyor.

edebiyathaber.net (21 Aralık 2023)

Yorum yapın