Masthead header

Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü başvuruları devam ediyor

Sanat Kritik 2021 yılından itibaren Doğan Hızlan adına her yıl iki dalda Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülleri vermeyi sürdürüyor. 

Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülleri Yılın Eleştiri/İnceleme Kitabı ödülüne o yılın yayımlanmış eleştiri, inceleme dalındaki kitapları katılabiliyor.  (Bu yıl için yayımlanma aralığı: 1 Ocak-31 Aralık 2022)

Ödülün amacı, Türkiye’deki edebiyat eleştirisini desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek.

Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü Basılı Kitap Şartnamesi

Sanat Kritik Türkiye’deki eleştiri ortamına destek sağlamak amacıyla Doğan Hızlan adına her yıl bir basılı kitaba Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü verecektir. 

1Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme ödülü her yıl bir esere verilir. 

2. Seçici kurul Sanat Kritik tarafından belirlenen beş kişiden oluşur. Jüri, ödülün verildiği ilk iki yıl, (2021-2022 ) sabit kalacak, 2023’ten itibaren her yıl jüri başkanı jüri üyeliğini bırakarak jüri üyelerinin üzerinde mutabık kaldıkları bir yeni jüri üyesinin bir sonraki yıl seçici kurula katılmasıyla devam ettirilecektir. 

3. Ödül bir takvim yılı içinde (1 Ocak – 31 Aralık) yayımlanmış kitaplar arasından seçici kurulun  seçtiği başarılı ve değerli kitaba verilir. Para ödülü 5.000 (beş bin ) TL olarak tespit edilmiştir. 

5. Katılım koşulları:

a) Ödüle başvuracak yazarlar ya da yayınevleri 15 Ocak 2023 Salı akşamına kadar Meşrutiyet Cad.  Avrupa Pasajı Kat:2 No:8 Beyoğlu/ İstanbul adresine Doğan Hızlan Eleştiri ve İnceleme Ödülü’ne katıldığı belirtilerek 6 nüsha kitabı elden, posta ya da kargo ile teslim etmelidir.

b) Daha önce aynı kategoride ödül kazanmış olanlar tekrar katılamazlar. 

6. Sanat Kritik’in görevlendirdiği bir kişi katılan eserleri 1 Şubat’a kadar jüri üyelerine ulaştırır.

7. Her yıl Mayıs ayının son haftası içinde seçici kurul toplanır. Sanat Kritik tarafından görevlendirilen ödül sekreteri bütün bu toplantıların yazışmalarını yürütmek için başkanla ilişki kurar.

8. Seçici Kurul Başkanı’nın yönetiminde toplanan Seçici Kurul, gerekli görülürse eserlerin değerlendirildiği konuşmaların ardından gizli oylamaya geçer. Gizli oylamada yarıdan bir fazla oy alan eser, ödülü hak eder. Yeterli toplama varılamadığı durumlarda oylamayı kazanmış eserler üzerinde, Seçici Kurul Başkanı’nın uygun göreceği şekilde oylamalar tekrar edilir. Oy eşitliği durumunda seçici kurul başkanının ikinci oyu belirleyici olur.

9. Seçici kurul toplantısına katılamayan üyeler, oylarını kapalı zarflı bir yazıyla önceden Seçici Kurul Başkanı’na gönderirler. Bu oylar, oylamaların tekrarı sırasında değişmez.

10. Sorularınız için dhizlanodulu@sanatkritik.com adresinden bizimle bağlantıya geçebilirsiniz. 

Jüri: Hami Çağdaş, Metin Kayahan Özgül, Nedret Kılıçeri Öztokat, Nilüfer Kuyaş, Turhan Günay.  

edebiyathaber.net (12 Ekim 2022)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r