Doğa, insan ve benlik kavramına dair bir bilgelik kitabı

Ocak 21, 2022

Doğa, insan ve benlik kavramına dair bir bilgelik kitabı

Lao Tzu’nun Yol ve Erdem isimli kitabı Gonca Ünal çevirisiyle Can Yayınları’ndan yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Laozi, Taoizmin elkitabı sayılan bu binlerce yıllık kaynakta, ideal insan, varoluş ve doğayla uyum felsefelerinin temellerini atıyor.
 
Laozi; köklü bir değişim ve karmaşa döneminden geçen toplumda, insanı kendi yarattığı kaostan kurtarabilecek ezelî ve ebedî, yaratıcı ve yaşatıcı, sonsuz ve kusursuz bir düzenden bahseder. “Dao” adıyla anılan, evren ve varlığın yanı sıra iradenin ve gücün de yaratıcısı olan bu düzen, üstünlük taslamayan ve irade göstermeyen mütevazı karakteriyle dikkat çekmektedir. Yetenekleri sayesinde varlıklar arasındaki en özel yerin sahibi olan insan ise bu kusursuz düzeni anlamak ve yöntemini örnek almakla yükümlüdür.
 
Laozi’nin derinlemesine açıklık getirdiği Dao Düşüncesi’nin tek kaynağı olan Yol ve Erdem metni; Çin tarihinde ilk kez ortaya atılan sistematik bir evrenin oluşum ve varoluş teorisi olma niteliğini taşımakla kalmayıp, doğanın mükemmel düzeninden yola çıkarak insanlara örnek olacak, onları sakin, düzenli ve güvenli bir yaşama kavuşturacak ideal bir bakış açısı sunmaktadır.
 
Ruhun ve bedeninle Dao’yla bir bütün olup, bu bütünlüğü sonsuza dek koruyabilir misin?
Yaşam enerjinin sağladığı narinliğinle, bir bebeğin hassasiyetine erişebilir misin?
Kalp gözünü yıkayıp temizleyerek, hiç leke tutmamasını sağlayabilir misin?
Halkı sevip devleti yönetirken, çokbilmişlikten geri durabilir misin?
Göğün kapısı açılıp kapanırken, bir dişinin sakinliğine bürünebilir misin?
İdrak gücün dört yana erişirken, çokbilmişlikten geri durabilir misin?

LAOZİ (LAO TZU), hakkında yaşadığı tam tarih aralığı ve hatta gerçek adının ne olduğu konusunda tartışmaların günümüzde hâlâ sürdüğü Çinli düşünürdür. Bugüne kadar edinilen bilgiler ışığında, MÖ 6. yüzyılda yaşamış olan Laozi’nin Taoizmin (Dao düşünce akımının) kurucusu ve akımın temel metni Dao De Jing‘in yazarı olduğu anlaşılmıştır. Tarihçi Sima Qian’in Laozi’nin yaşamıyla ilgili teorilerinden en kuvvetlisi Konfüçyüs’le aynı dönemde yaşamış, hatta karşılaşmış ve fikir alışverişinde bulunmuş Laǒ Dān adında bir kütüphane memuru olduğudur. Bu teori, düşünürün Antik Çin kültürü ve felsefe konularındaki bilgi birikimini açıklamaktadır. Rivayete göre Laozi seksen yaşına geldiğinde insanların iyinin ve doğal olanın yolundan gitmemesinden usanmış ve Çin’i terk etmeye karar vermiştir. Hangu sınır kapısına geldiğinde muhafız Yin Xi Çin’den ayrılmadan önce öğretilerini yazmasını istemiş, Laozi de Dao De Jing‘i yazmıştır. Düşünürün metinde ele aldığı Dao düşüncesi, Çin tarihinde ilk kez sözü edilen evren oluşum ve varoluş teorisidir.
 
GONCA ÜNAL, 1981’de Avanos’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 2004’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sinoloji Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Aynı yıl kazandığı bir bursla Tayvan’a gitti. 2004-2008 yılları arasında Taiwan National Cheng Chi Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisans yaptı ve “Taoizm’in Kurucusu Lao Tzu ve Kur’an: Doğum, Ölüm, Tanrı ve Tao Konularında Karşılaştırmalı Araştırma” başlıklı teziyle master derecesi almaya hak kazandı. 2009’da ülkeye geri dönerek Ankara Üniversitesi Sinoloji Anabilim Dalı doktora programına kayıt oldu. 2010’da araştırma görevlisi olarak atandığı bu bölümden, 2015 yılında “Çin Düşünürü Lao Tzu’nun Metafiziksel Düşünce Yapısının Temel Kaynağı” başlıklı teziyle doktor unvanını almaya hak kazandı. 2017’den bu yana Sinoloji Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapmakta ve Çin felsefesi üzerine çalışmaktadır.

edebiyathaber.net (21 Ocak 2022)
 

Yorum yapın