Devlet borçlarının reddedilmesi yoluyla borç sisteminin tersine çevrilmesini savunan ünlü kitap

Eylül 16, 2022

Devlet borçlarının reddedilmesi yoluyla borç sisteminin tersine çevrilmesini savunan ünlü kitap

Éric Toussaint imzalı “Borç Sistemi”, Osman S. Binatlı çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Ülkeler arasındaki ekonomik farklar var olmaya devam ettiği sürece borç, bu ülkeler arasındaki eşitsizliği devam ettirmek için güçlü bir araç olmuştur. Kutsal, değişmez ve ebediyen birbirine bağlayıcı kabul edilen bu sistem, sömürgecilik sonrası dünyada, emperyalist güçlerin Küresel Güney ülkerini boyunduruk altına alma yöntemi haline gelmiştir. Bu önemli eserde ekonomist Éric Toussaint, devlet borçlarının reddedilmesi yoluyla borç sisteminin radikal bir şekilde tersine çevrilmesi gerektiğini savunuyor.

Yazar, kamu borçlarının izini sabırla sürerken ulusların olaylarla dolu tarihine, aralarındaki karmaşık ilişkilere ve hepsinden önemlisi bunların altında yatan mantığa yeni bir ışık tutuyor. Kuzey-Güney ilişkileri kapitalist sistemle, onun gelişmek, yayılmak ve tahakküm altına almaktaki kararlılığıyla tözdeş (consubstantial) bir süreci örneklendiriyor.

Patrick Saurin

Yazar hakkında

1954’te Namur’da doğan Éric Toussaint, Belçikalı bir tarihçi, Üçüncü Dünya Borçlarının İptali Komitesi (CADTM) olarak bilinen, Gayri Meşru Borçların Kaldırılması Komitesi’nin uluslararas› ağının sözcüsüdür.

Liège Üniversitesi’nden (ULg) ve Paris VIII Üniversitesi’nden siyaset bilimi alanında doktora derecesine sahiptir. Aynı zamanda ATTAC Fransa’n›n bilimsel konseyinin bir üyesi olan Eric Toussaint 2001 yılında Dünya Sosyal Forumu’nun uluslararası konseyinin kuruluşuna katıldı.

edebiyathaber.net (16 Eylül 2022)

Yorum yapın