Çimen Günay-Erkol’la “Türk Edebiyatında Erkeklikler” atölyesi başlıyor

Ekim 26, 2015

Çimen Günay-Erkol’la “Türk Edebiyatında Erkeklikler” atölyesi başlıyor

cimengÇimen Günay-Erkol’la “Türk Edebiyatında Erkeklikler” atölyesi 14 Kasım’da Gümüşlük Akademi’de başlıyor.

Gündelik deneyimlerimizin cinsiyetli edimler olarak düşünülmesine alışkınız; feminizm bize bu farkındalığı sağladı. Erkeklik çalışmaları, feminizmin açtığı yoldan ilerleyerek, erkeklerin toplumsal cinsiyetlendirilmiş kimliklerinin inşasına daha yakından bakmayı amaçlar. Bu atölyede, erkeklerin erkekliklerini “tescilleyen” halleri (korumacı, esirgeyen, buyurgan vb) ve bu hallerden hareketle tanımlanan öndelik, askerlik, abilik, babalık gibi roller bağlamında eleştirel olarak incelenmelerinin yolunu açan, “hegemonik erkeklik” kavramından hareketle Türk edebiyatına bakılacak.

1.Hafta: (14 Kasım Cumartesi) 

Osmanlı-Türk Edebiyatına Toplumsal Cinsiyetli Bakış

Pre-modern dönemlerde toplumsal cinsiyet, alışkın olduğumuz “modern” zamanlardan farklı olarak, bir kimliğe değil, eylemlere vurgu yapar. Bu derste, Osmanlı-Türk edebiyatının Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinden hareketle erkekliğin aldığı çeşitli biçimleri değerlendireceğiz. Tanzimat romanlarının efemine “dandy” tipinin doğru Batılılaşmış Osmanlı beyefendisi karşısındaki durumunu tartışacağız. Ele alacağımız yazarlar arasında Ahmet Midhat Efendi, Namık Kemal, Mehmet Rauf, Halit Ziya vb. olacak.

2.Hafta: (21 Kasım Cumartesi)  

Cumhuriyet Edebiyatında Askerler, Öğretmenler, Önderler

Cumhuriyet edebiyatında daha önceki romanlarda çok sık görmediğimiz önderlik roller ile bezenmiş erkek karakterler (asker, öğretmen vb.) boy gösterir. Bu derste, ulus-devletin inşasında erkekliğin nasıl dönüştüğünü ve bu dönüşümün edebiyata nasıl yansıdığını değerlendireceğiz. Ele alacağımız yazarlar arasında Orhan Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik vb. olacak.

3.Hafta: (28 Kasım Cumartesi) 

Modern İmkansızlık Olarak Erkeklik

Çok partili hayata geçişle birlikte, Türkiye’de farklı bir düşünce ortamı oluşur. 1960 sonrası edebiyatımızı değerlendireceğimiz bu son derste, askeri darbeler, işçi-öğrenci hareketleri ve politik oluşumlar, modernizmin çıkışsızlıkları ile çerçevelenen dönemlerde erkekliğin edebiyata nasıl yansıdığını tartışacağız. Ele alacağımız yazarlar arasında Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Murat Uyurkulak, Akif Kurtuluş vb. olacak

Ücret: 3 hafta, 9 saat, 300 TL + KDV
Adres: Beyazgül Cad. Kireçhane gediği sok.
Numara: 6 / Beşiktaş-Arnavutköy

Ayrıntılı bilgi, kayıt ve iletişim için:
[email protected]
www.gumuslukakademisi.org
0554 345 2991 (10.00 – 19.00 saatleri arası…)

edebiyathaber.net (26 Ekim 2015)

Yorum yapın