Cihat Burak’ın resimlerinden sokaklara taşan öyküler: “Cardonlar”

Aralık 6, 2023

Cihat Burak’ın resimlerinden sokaklara taşan öyküler: “Cardonlar”

Cihat Burak’ın Cardonlar adlı öykü kitabı Everest Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Türkiye’nin en kıymetli mimar ve ressamlarından Cihat Burak’ın 1940-1976 yılları arasında yayımladığı öyküleri bir araya getiren ilk kitabı Cardonlar ,1981’de yayımlandığı günden bu yana edebiyatımızda özel bir yere sahip. 

Burak’ın kendine özgü fantastik ve zengin evreninde yer bulan kedi büyüklüğündeki iri fareler olan cardonlar, bu öykülerde tuvallerden çıkarak geldikleri yeraltının havasını “delice bir neş’e içinde cızık cızık bağırarak” konaklara, nar ağaçlı bahçelere, meyhanelere taşıyorlar.

Karanlık unsurlarıyla dünya edebiyatında Edgar Allen Poe’nunkine benzer bir düzleme denk düşen bu öyküler, döneminin en önemli toplumsal olgularından birine parmak basıyor: Köyden kente göçle beraber kentin sosyokültürel değişimi.

Cardonlar eski zamanlarda yaşamış insanların mirasçıları gibi! Onlar ortadan kalktıkça bıraktıkları mallarına, ortada kalan geniş divanhâneli köşklere, yalılara, konaklara kim sahip çıkacak onlar olmasa?..
Üç oda bir hol nesli anlar mı sekiz metroya on beş metroluk sofradan?..
Onlar konaklarının yerine kendilerine birer yahut ikişer daire verilen betebe kaplı apartmanlar yapılması için yaşıyorlar, cardonları düşünen kim kaldı ki!..”

Ben onun kişiliğini resimde bulduğuna ve kendisini resimde başarıyla ifade ettiğine inanan biriyim. Oysa okuduklarım, nasıl söyleyeyim, sanki resimlerine bir eklemeydi.” – Ferit Edgü

edebiyathaber.net (6 Aralık 2023)

Yorum yapın