Carver’dan “Yazmak Üzerine” ve Sartre’dan “Yöntem Araştırmaları” raflarda

Şubat 1, 2022

Carver’dan “Yazmak Üzerine” ve Sartre’dan “Yöntem Araştırmaları” raflarda

Raymond Carver’dan “Yazmak Üzerine” ve Jean-Paul Sartre’dan “Yöntem Araştırmaları” Can Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Yazmak Üzerine

Yazmayı konuştuğumuzda ne konuşuruz?

Bir yazar dilini nasıl oluşturur? Kalemi her eline aldığında kendini en samimi şekilde nasıl ifade eder? Yazmak Üzerine, modern öykü denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Raymond Carver’dan yazarlık dersleri niteliğinde bir seçki.

Yazmak Üzerine, adı modern öyküyle eşanlamlı hale gelen Raymond Carver’ın yazın hayatını denemelerinin izinden sürüyor. Carver, kendisine sade bir dille gerçekçi öyküler yazmayı öğreten öğretmenini hatırlıyor, öykülerin aklında şekillendiği ilk anlardan söz ediyor, kendi yapıtları ve farklı yazarların kitapları hakkındaki görüşlerini her zamanki açıksözlülüğüyle dile getiriyor.

Tıpkı yaşarken olduğu gibi, yazarken de özensiz olmaktan vazgeçin.

#amerikanedebiyatı #kurgudışı #eleştiri #nasılyazarolunur #yazarlıkpratiği

Çeviri: Ayça Sabuncuoğlu
Yayınevi: Can Yayınları
Dizi: Can Modern
Tür: Deneme
Sayfa sayısı: 192
Fiyat: 36,50 TL 

RAYMOND CARVER, 1938’de Oregon’da doğdu. Lise öğrenimini yarıda bırakıp Chicago ve Humbold devlet üniversitelerinde, dünyaca ünlü Iowa Yazarlık Atölyesi’nde öğrenimini tamamladı. Öykülerini yayımlamaya üniversitenin dergisinde başladı. İlk öyküsü 1960’ta yayımlandı. 1976’da yayımlanan öykü derlemesi Lütfen Sessiz Olur Musun, Lütfen? 1977 National Book Award’da ilk beşe girdi. Çok erken yaşta evlenen Carver, ailesini geçindirmek için bir yandan yazarlık uğraşını sürdürürken öte yandan hademelik, servis elemanlığı, benzincilik gibi farklı iş kollarında çalıştı. Sonraları ABD’nin çeşitli üniversitelerinde yaratıcı yazarlık dersleri verdi ve Syracuse Üniversi­tesi’nde İngiliz edebiyatı profesörü oldu. 1988’de Amerikan Güzel Sanatlar ve Edebiyat Aka­demisi’ne üye seçildi ve aynı yıl akciğer kanserinden öldü.

AYÇA SABUNCUOĞLU, 1972’de İstanbul’da doğdu. Avusturya Lisesi’ni ve Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Almanca ve İngilizceden çeviriler yapıyor. Kitaplarını çevirdiği yazarlar arasında Raymond Carver, Stefan Zweig, Heinrich Böll, Franz Kafka, Joseph Conrad, Uwe Timm, Martin Walser ve Daniel Kehlmann var.

Yöntem Araştırmaları

İki düşünce arasında bir köprü.

Varoluşçuluk ve Marksizm: Sartre, yirminci yüzyıl düşüncesini şekillendiren iki akım arasında tüm ayrılıklara rağmen bir tutarlılık olduğunu ileri sürüyor. Varoluşçu Marksizme bir önsöz olan bu metin, şimdi Can Modern’de.

Savaş sonrası Avrupa düşünce dünyasında devrim yaratan Jean-Paul Sartre’ın 1957 tarihli bu uzun denemesi, varoluşçuluk felsefesini Marksizmle uzlaştırma olasılıklarını sorguluyor. Varoluşçuluğun, yaşadığı çağın egemen felsefesi olarak gördüğü Marksizmi destekleyen, bu düşüncenin pratik izdüşümlerinin kısıtladığı bireysel özgürlüklere tepki olarak gelişen bir ideoloji olduğunu belirten Sartre, tüm aykırılıklara rağmen bu iki düşünce biçiminin tutarlı ve uyumlu olduğunu öne sürüyor.

“Sartre, aynı Erich Fromm gibi, Marksizmi Marx sonrası kuramcılarla ya da Sovyetler Birliği’nde kurumsallaşan komünizmle özdeşleştirmeyi reddediyor.”

Hazel E. Barnes

Bize göre mesele, sık sık ileri sürüldüğü gibi, “usdışı olana payını vermek” değil, tam tersine belirsizliği ve bilmemeyi en aza indirmek; Marksizmi üçüncü bir yol ya da idealist bir hümanizm adına yadsımak değil, insanı Marksizm içinde yeniden ortaya çıkarmaktır.

#varoluşçuluk #marksizm #diyalektikakıl #felsefe #radikalözgürlük #komünizm

Çeviri: Serdar Rifat Kırkoğlu
Dizi: Can Modern
Tür: Deneme
Sayfa sayısı: 176
Fiyat: 36,00 TL         

JEAN-PAUL SARTRE, 1905’te Paris’te doğdu. 1938 yılında, sonradan geliştireceği birçok felsefi konuya yer veren Bulantı adlı romanını yayımladı. Felsefe alanındaki asıl yeteneğini, 1943’te Varlık ve Hiçlik adlı kitabında ortaya koydu. 1945-1949 arasında Özgürlük Yolları adlı dört cilt olarak tasarladığı romanını kaleme aldı. İnsanı eylem içinde en iyi gösterecek türün tiyatro olduğuna karar vererek, Sinekler, Gizli Oturum, Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Nekrasov ve Altona Mahpusları gibi oyunlar yazdı. Kendine özgü Marksizm anlayışını, 1960’ta Diyalektik Aklın Eleştirisi adlı yapıtında ortaya koydu. 1964’te değer görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülü’nü reddetti. 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri olan Sartre, bireyin kökten özgürlüğünü vurgulayan varoluşçuluğun sözcülüğünü üstlendi, romanları ve oyunlarıyla dünya görüşünü çok geniş bir kitleye aktardı. 1980’de Paris’te ölen Sartre’ın cenazesine 25 binden fazla kişi katıldı.

SERDAR RİFAT KIRKOĞLU, 1956’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans, aynı üniversitenin Felsefe Bö­lümü’nde yüksek lisans yaptı. Blanchot, Mounier, ­Maupassant,­ Iris­ Murdoch, ­John­ Fowles,­ Julian­ Barnes­ vb. yazarlardan­ otuzun üzerinde ­çeviri­ yaptı. Yöntem Araştırmaları çevirisiyle ­1981 yılında Yazko Çeviri Ödülü’ne ­layık ­görüldü.­ 1994’te Parodi Yaşamlar romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü’nü kazandı. 2003’te ilk öykü kitabı O Saatte, O Yerde, 2004’te ikinci romanı Dil Kayması, 2005’te Sürek Avı adlı romanı ve 2007’de Ara Adamları başlıklı ikinci öykü kitabı yayımlandı.

edebiyathaber.net (1 Şubat 2022)

Yorum yapın