Masthead header

Can Yayınları’nın mayıs ayı kitapları basılı değil

Deniz Gezgin’in YerKuşAğı, Oscar Wilde’ın Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar, D.H. Lawrence’ın Tilki ve Charles Darwin’in Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu adlı e-kitapları Can Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

E-kitaplara internet mağazalarından ulaşabilirsiniz!

YerKuşAğı

Doğa dile gelirse

İlk romanı Ahraz’la okurların beğenisini kazanan Deniz Gezgin YerKuşAğı’nda hayvanların, doğanın, taşın, toprağın dilinden konuşuyor. Moy isimli bir kız çocuğu, insanın yaraladığı bir kuş Şuri, hayvan mı bitki mi insan mı belli olmayan bir yaratık Hagrin ve munçak türü bir geyiğin birbirlerini bulmalarını, birbirlerine tutunmalarını anlatıyor. Daha sonra tuzla tenlerindeki beşerden arınan bu varlıklar yer kavgasından uzak, kendilerince yaşamak için bilinmeyen bir diyara, ancak ve ancak farklı olanların geçebileceği bir eşiğe, yani yokyere doğru zorlu bir yolculuğa çıkıyorlar.

Deniz Gezgin, tıpkı rüzgârın ağaca dolanıp yapraklarından ses alması gibi, kendine has üslubuyla canlı ve cansızın sesini duyurmayı deniyor bu kısa ama çetin romanında. Biz insanları yeniden alçakgönüllü olmaya, körelmiş hislerimizi uyandırmaya, en önemlisi de, dilin gürültüsüne kapılmayı bırakıp tekrar diğer canlılar arasındaki yerimizi almaya çağırıyor.

#hayvan #insan #doğa #yokyer #kültür #medeniyet #doğakatliamı #avcılık #şiddet

Yazar: Deniz Gezgin

Dizi: Can Çağdaş

Tür: Roman

Sayfa sayısı: 88

Fiyat: 14,00 TL

DENİZ GEZGİN, 1981’de İstanbul’da doğdu. Ege Üniversitesi Proto-historya ve Önasya Arkeolojisi Bölümü’nü bitirdi. Mitos derlemeleri 2007 yılında Bitki Mitosları ve Hayvan Mitosları, 2009 yılında Su Mitosları adlarıyla yayımlandı. On yıla yakın Metro Gastro dergisine “Dünya Dönüyor” dosyası hazırlayarak mevsim ritüelleri ve yemeğin kültür tarihi konulu makaleler kaleme aldı. 2019’da Doğa Defteri adlı çalışmayı hazırladı. İlk romanı Ahraz’ın (2012) ardından 2017’de ikinci romanı YerKuşAğı yayımlandı.

Tilki

Güce ve cinselliğe dair gizli anlamlarla dolu bir öykü.    

Birinci Dünya Savaşı sonrasında bir İngiliz köyünde, Nellie ve Jill adlı iki genç kadın, yaşadıkları çiftliği idare etmeye çalışmaktadır. Soğuk kış ayları beraberinde hastalık ve yiyecek sıkıntısını da getirecektir. Bu çaresiz bekleyiş sırasında bir tilki çiftliğe dadanır ve tavukları kaçırmaya başlar. Düzenlerini bozan bu hayvanı öldürme çabaları sonuçsuz kalır ve tam o sırada, savaştan dönen genç bir asker kapılarında belirir…

#ingilizmodernleri #birincidünyasavaşı #köy #öteki #cinsellik #iktidar #erkeklik

Yazar: D.H. Lawrence

Çeviri: Suat Ertüzün

Dizi: Kısa Modern

Tür: Öykü

Sayfa sayısı: 112

Fiyat: 12,50 TL

D.H.­ LAWRENCE,­ 1885’te­ İngil­te­re’de,­ East­wo­od,­ Not­ting­ham­shi­re’da­ doğ­du.­ İlk ­ro­manı­ The White Peacock (Beyaz­ Tavus ­Kuşu) ­1911’de,­ ikinci­ romanı­ Günahkâr Ruhlar ­1912’de ­basıldı.­ Ya­rı­ oto­bi­yog­ra­fik ­ro­ma­nı  Oğullar ve Sevgililer­ (1913)­ Law­ren­ce’ın ­ken­di­ ya­şamöy­küsünü,­ genç ­bir­ adamın­ an­ne­siyl­e ­iliş­ki­si ­ve­ bu­ ilişkinin baş­ka ka­dınl­arl­a ­iliş­kil­e­ri­ni ­nasıl ­et­kil­e­di­ğiyl­e­ il­gil­i ­güçlü ­bir ­psi­ka­nal­i­tik ­in­cel­e­me­ye ­dönüştürüyor­du.­ 1915’te ya­yımlanan­ Gökkuşağı’n­da,­ Brang­wen­ ail­e­si­nin­ üç­ ku­şak­ öyküsü­ ara­cıl­ığıyla­ topl­um­ ve­ ruh­sal­ de­ği­şi­mi ­ele alınıyor­du.­ Kitabın ­devamı ­niteliğindeki­ Âşık Kadınlar­ 1920’de­ yayımlandı.­ Onu­ yine­ aynı ­yıl­ Kayıp Kız, 1926’da­ Kanatlı Yılan, ­1928’de­ Lady Chatterley’in Âşığı,­1930’da­ Bakire ile Çingene adlı ­romanl­ar ­izl­e­di. ­Aynı za­man­da­ çok­ iyi­ bir ­şai­r, ­öykü­ ve ­de­nem­e ­ya­zarı ­olan­ D.H.­ Law­ren­ce, özell­ikl­e ro­manl­arıyla­ 20. ­yüz­yıl­ İn­gi­l­iz­ edebi­yatının­ en­ et­ki­li­ yaz­arl­arından ­biri­ oldu. Lawrence, 1930’da ­Fransa’nın Vence ­kentinde ­öldü. 

SUAT ERTÜZÜN,­1971’de­ Hollanda’da ­doğdu.­ İlkokulu­ Hollan­da’da,­ or­taoku­l ve ­liseyi ­İstanbul’da ­okudu. Boğaziçi ­Üniversitesi­ Siyaset­ Bilimi­ ve­ Uluslararası­ İlişkiler ­Bölümü’nü ­1996’da ­bitirdi. ­Bir ­süre ­bankacılık ­ve­ turizm­ sektöründe­ çalıştıktan ­sonra ­çevirmenlik ­yapma­ya ­başladı. ­Os­car­ Wilde, ­Kiran ­Desai, ­J.M.­Coetzee, Rudolfo ­Anaya, ­Julia ­Glass,­John­ Hu­ghes,­ Sybille­ Bedford,­ John­ Banville,­ Patricia­ Highsmith,­ Stephen­ Greenblatt,­ Aimee­ Bender,­V.S.­Naipaul ­gibi ­yazarların ­eserlerini­ Türk­çeye ­kazandırdı.

Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu

Charles Darwin’in Patagonya, Tierra del Fuego ve Macellan  Boğazı’ndaki  deneyimlerinden sahneleri, bu yerlerin doğasına, canlılarına ve yerlilerine dair çok özel gözlemlerini içeren bir seçki.

Charles Darwin, henüz genç bir doğabilimciyken İngiliz Kraliyet Donanması’na ait Beagle adlı gemiyle beş yıllık bir yolculuğa çıkar. Rio de Janeiro’dan Avustralya’ya, Tahiti’den Falkland Adaları’na pek çok yeri görür ve buralara dair biyolojik, jeolojik ve antropolojik gözlemlerde bulunur.

Yolculuk dönüşü kaleme aldığı “Beagle Yolculuğu” adlı kitabından derlediğimiz, geminin güvertesine konan canlıların oraya nasıl geldiklerine dair isabetli tahminlerden Şili sıradağlarına doğru çıktığı yalnız bir yolculuğa kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu bölümler, Darwin’in parlak bir biliminsanı olmanın yanı sıra, ne kadar iyi bir kaleminin olduğunu da gösteriyor.

#kısaklasikler #ingilizklasikleri #doğabilim #gemiyolculuğu #biyoloji #jeoloji #antropoloji #evrimkuramı

Yazar: Charles Darwin

Çeviri: Emrah Serdan

Dizi: Kısa Klasik

Tür: Anlatı

Sayfa sayısı: 64

Fiyat: 8,00 TL

CHARLES­ ROBERT ­DARWIN,­ 1809’da ­İngiltere’de­ doğdu.­Yüksek­ öğrenimine­ Edinburgh­ Üniversitesi’nde­ tıp­ eğitimiyle­ başlayan­ Darwin, ­Cambridge­Ü niversitesi’nde­ teoloji ­öğrenimi ­gördü. ­HMS Beagle gemisinin­ beş­ yıl süren­ dünya­ seyahatine­ katıldı.­ Bu­ yolculuk­ sırasında­ yaptığı ­gözlem­ ve ­keşiflerle ­henüz­ 30 ­yaşında İngiltere’nin sayılı­ biliminsanları­ arasına­ girdi.­ Jeoloji­ Cemiyeti­ ve­ Kraliyet­ Bilimler­ Akademisi’ne­ kabul­ edildi. 1858’de Alfred ­Russel ­Wallace’la ­birlikte ­doğal­ seçilim­ yoluyla ­evrim­ kuramını­ açıkladı. ­Darwin­1859’da­ yayımladığı­ Türlerin Kökeni­ adlı ­kitabında ­yer ­alan ­“doğal­ seçilim ­yoluyla ­evrim”­ kuramıyla ­tanındı. ­Evrim­ düşüncesini kuramsal­ bir ­çerçeveye ­oturtup­ sunduğu­ kanıtlar ­dizisiyle ­evrim ­olgusunun ­bilim ­dünyasınca kabulünü­ sağladı,­ biyoloji­ bilimini­ kökten­ değiştirdi.­ Bilimsel­ içerikli­ pek­ çok­ kitabı­ ve­ makalesi­ bulunan­ Darwin­ 1882’de­ öldü.­ Devlet­ töreniyle­ Londra’da ­Westminster­ Abbey’e­ defnedildi.

EMRAH­ SERDAN,­ 1986’da­ Şişli’de ­doğdu.­İstanbul­ Bilgi ­Üniversitesi­ Karşılaştırmalı­ Edebiyat ­Bölümü’nden mezun­ olduktan­ sonra ­Oxford­ Üniversitesi’nde ­İngiliz ­ve ­Dünya ­Edebiyatı­ üzerine ­yüksek ­lisans ­yaptı.­ Edebiyat dersleri­ vermekte,­editörlük­ ve ­çevirmenlik­ faaliyetlerini­ sürdürmektedir.

Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar

Oscar Wilde’dan sanata, hayata, aşka dair düşüncelerinin yanı sıra gözlemlerine dayalı toplumsal yorumlarının yer aldığı aforizmalardan oluşan eğlenceli bir derleme.  

Katı ahlak kurallarının, tabuların egemen olduğu Victoria döneminde kıvrak zekâsı, ince alaycılığı ve sıra dışı hayatıyla çağının çok ilerisinde düşünen ve yaşayan yaratıcı bir dâhi olan Wilde, aynı zamanda bir eleştirmen ve estetik kuramcısı. Zirveden zindana her daim ışıldayan Wilde, belki de tüm zamanların en nüktedan kalemi.

#kısaklasikler #ingilizklasikleri #dahi #alaycılık #estetik #eleştiri #sanat #bireycilik

Yazar: Oscar Wilde

Çeviri: Özlem Alkan K

Dizi: Kısa Klasik

Tür: Aforizma

Sayfa sayısı: 64

Fiyat: 8,00 TL

OSCAR­ WILDE,­1854’te ­İrlanda’nın ­Dublin ­kentinde ­doğdu. ­Dublin­ Üniversitesi­ ve­ Oxford’daki­ Magdalen­ College’da­ okuduktan­ sonra,­ 1878’de­ “Ravenna”­ adlı­ uzun­ şiiriyle­ Newdigate­ Ödülü’nü­ kazandı.­ 1881’de­ yayımladığı­ Şiirler,­ Dante,­ Gabriel­ Rossetti­ ve­ John­ Keats’e­ olan ­bağlılığını­ ortaya koyuyordu.­ 1884’te ­Constance­ Lloyd’la ­evlendi­ ve ­bu­ evlilikten­ iki ­çocuğu­ oldu. ­Bu ­dönemde yayımladığı­ Mutlu Prens ve Başka Masallar,­ masal ­ve ­romantik ­alegori ­alanındaki ­ustalığını ­ortaya koyuyordu. ­Tek ­romanı ­Dorian Gray’in Portresi, ­olağanüstü ­yaratıcılığını ­kanıtlayan ­masal ­ve ­öykü kitapları ­Lord Arthur Savile’in Suçu ­ve­ Narlı Bahçe ­1891’de­ yayımlandı. ­Lady Windermere’in Yelpazesi ­oyunu­ ertesi ­yıl, ­Salomé­ ise­1893’te ­basıldı.­ Aynı ­yıl ­sahnelenen­ Önemsiz Bir Kadın’ı ­son oyunları ­İdeal Bir Koca ­ve ­Ciddi Olmanın Önemi Üzerine ­izledi.­ Cinsel ­seçiminden ­ötürü ­suçlanarak iki ­yıl ­yattığı ­hapishanenin ­insanlık­ dışı ­koşullarını ­işlediği ­Reading Zindanı Baladı 1898’de okuyucuyla­ buluştu. ­Wilde,­ beyin ­iltihabı ­sonucu­ 1900­ yılında ­Paris’te ­öldü.

ÖZLEM­ ALKAN ­K, ­İstanbul­ doğumlu.­ Boğaziçi­ Üniversitesi ­Ekonomi­ Bölümü ­mezunu. ­Pazarlama ve ­dergi­ yönetiminde­ çalıştıktan ­sonra,­ 2017­ yılında ­ilk ­romanı­ Ağır Bir Şeyin Fazla Gürültü Çıkarmadan Devrilişi’ni ­Doğan ­Kitap’tan ­yayımladı.­ 2018­ yılından ­beri ­Can­ Yayınları’nda ­Mundi markasının­ yönetici ­editörü ­olarak ­görev­ yapıyor.

edebiyathaber.net (28 Nisan 2020)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r