Can Yayınları’nda Temmuz Ayında Neler Var?

Temmuz 7, 2022

Can Yayınları’nda Temmuz Ayında Neler Var?

Filmleriyle İtalyan ve dünya sinemasında ölümsüz bir iz bırakmış Pier Paolo Pasolini’nin en ünlü eseri Kenar Mahalle Çocukları, Xavier Coste’un etkileyici ve çağdaş çizgileriyle hayat bulan 1984‘ün çizgi romanı, Cemal Süreya’dan Bir Kırlangıcın Daha Var, Franz Kafka’dan Şato, Cemil Kavukçu’dan Patika ve temmuz suçlu yeni baskılarıyla bu ay okurlarıyla buluşuyor.


Pier Paolo Pasolini / Kenar Mahalle Çocukları (çev. Nazlı Birgen)
Ebedî şehir Roma’nın tozlu ve yıkık kenar mahallelerinde yetişen, kimsesizlik ve yoklukla sınanan, öfkeyle büyüyen ve beslenen Caciotta, Lenzetta, Begalone, Alduccio gibi çocuklar. Riccetto da onlardan yalnızca biri; onun şehirdeki ilk Komünyon’uyla başlayan ve 1950’lere uzanan hikâyesinde aileleri dünya ve Tanrı tarafından başıboş bırakılan bu çocukların ne pahasına olursa olsun hayatta kalma mücadelesine tanık oluruz.

Cemil Kavukçu: Patika
1987 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’nü kazanan Patika Cemil Kavukçu’nun ikinci kitabı. Kimi kısa kimi neredeyse bir novella uzunluğundaki bu öykülerinde Kavukçu sıradan insanların günlük yaşamı kadar iç dünyalarına da odaklanıyor; tekdüze akıp giden olaylar karşısında yaşadıkları sıkıntıları, çözümsüzlükleri, özlemleri ve katı gerçekler karşısındaki tepkileri gözler önüne seriyor.
 
Cemil Kavukçu: temmuz suçlu
Cemil Kavukçu üçüncü kitabı temmuz suçlu’da küçük gözlemlerden yola çıkarak oluşturduğu ve temeline insanı oturttuğu öykülerinde, insanın çevresiyle olan ilişkisini, içsel yaşamını, yalnızlığını, umarsızlığını, umutlarını ve umutsuzluklarını; toplumun ve çevrenin içinde kaybolan küçük insanların evrensel hikâyelerini anlatıyor.
 
Franz Kafka / Şato (çev. Zehra Aksu Yılmazer)
Kadastrocu K.’nın profesyonel ve bireysel kimliğinin gizemli bir şato ve temsilcileri tarafından tanınması için verdiği beyhude mücadeleyi anlatan eser, iktidar yapılarının yarattığı sistematik düzeni sorunsallaştırır ve bu yapıların ürünü olan bürokratik labirentin karşısında pasif boyun eğişi yüzümüze çarpar. Devlet aygıtının keyfiliği, orantısız gücü ve aşırı bürokratikleşmesi üzerine kara bir hiciv olarak okunan Şato, insanın anlamdan yoksun bir dünyada sonuçsuz kalmaya mahkûm anlam arayışına dönüşür.

Xavier Coste: 1984 (çev. Gökçe Yavaş)
Coste’un ödüllü grafik romanı dünya edebiyatının en ünlü başyapıtlarından biri olan 1984′ü görsel dünyaya taşıyor.
 
Cemal Süreya: Bir Kırlangıcın Daha Var
İkinci Yeni’nin öncüsü olan Cemal Süreya’nın kafeslere kapatılamayan son kırlangıcı hâlâ aramızda dolaşıyor. Bir Kırlangıcın Daha Var, şairle “uzun yıllar geçirmiş bir insan ve oğlunun annesi” olan Elif Sorgun’dan tanıdıklığın, tanıklığın ve ortaklığın cıvıltılı özünü barındıran, ümitle ve yaşam sevinciyle dolu bir Cemal Süreya seçkisi.
 
Nastassja Martin / Vahşi Hayvanlara İnanmak (çev. Gülce Bacalan)
Yazarın kendi başından geçen bir “karşılaşma”ya dayanan Vahşi Hayvanlara İnanmak, hayvanda ötekilik gören natüralizmden son derece uzak, insan ve insandışı olanın diyalogu üzerine bir tanıklık.
 
Albert Camus / Bir Rahibeye Ağıt (çev. Berna Günen), İlginç Bir Vaka (çev. Berna Günen)
Albert Camus, bu kez dünya edebiyatının iki modern ustasından, Dino Buzzati ve William Faulkner’dan eserleri oyunlaştırdığı metinleriyle karşımızda. İlginç Bir Vaka ve Bir Rahibeye Ağıt, adalete, hakikate ve varoluşa dair öyküleri Camus’nün duyarlılığıyla birleştiren, birbirinin çağdaşı zihinler arasında az bulunur bir diyaloğa şahit olmamızı sağlayan iki eser.
 
Kısa Klasikler’de Bu Ay
Jean Jacques Rousseau / Dillerin Kökeni Üzerine Deneme (çev. İnci Malak Uysal)
Aydınlanma düşüncesinin en önemli figürlerinden Rousseau’nun dilin doğuşu ve gelişimini ele aldığı, dil ve iletişim kavramları üzerine temel ve ölümsüz bir inceleme.
 
Stephen Crane / Canavar (çev. Can Ömer Kalaycı)
Crane ırkçılık, tecrit, kitle öfkesi gibi temalar içeren Canavar‘ı binlerce siyahın öldürüldüğü linç olaylarının yaşandığı 19. yüzyılın sonunda kaleme alır.
 
Washington Irving / Rip Van Winkle (çev. Can Ömer Kalaycı)
Irving, Rip Van Winkle‘da yıllarca süren uykuların, zamanda atlamaların olduğu, farklı kültürlerde benzerleri anlatılan masala yeni bir yorum getirir, masalın arka planınaysa Amerikan Devrimi’ni alır.

edebiyathaber.net (7 Temmuz 2022)

Yorum yapın