“Bilgi Sosyolojisi” yayımlandı

Mayıs 21, 2015

“Bilgi Sosyolojisi” yayımlandı

bilgi-sosyolojisiHüseyin Bal‘ın “Bilgi Sosyolojisi” adlı kitabı Sentez Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Bilgi sosyolojisi için, bilginin toplumsal boyutlarını anlama çabası olduğu söylenebilir. Batı’da Durkheim, Weber, Marx, Scheler, Mannheim, Sorokin, Gurvitch, Mills, Bourdieu, Berger ve Thomas Luckmann gibi  birçok sosyolog bilgi olgusuyla ilgilendiler. Türkiye’de Gökalp, “Türk Mantık Yapısı” ve Ülgener “Zihniyet Meselesi” kapsamında Konuyu tartışmışlardır.

Bu çalışma öncelikle sosyologların sonra Levy-Bruhl ve Claude Levi-Strauss gibi antropologların, Popper, Kuhn gibi bilim yöntemi  ve bilim tarihçilerinin, Nietzsche ve Foucault gibi filozofların ve düşünce tarihçilerinin konuya yaklaşımlarını ele alıyor.

Bilginin felsefi temelleri kavranmadan onun üzerine inşa edilen sosyolojinin boyut kazanamayacağı bilinen bir gerçek. Bu çalışmada yapılmak istenen bir tür kavrama çabası.

edebiyathaber.net (21 Mayıs 2015)

Yorum yapın