Belleğin karanlık dehlizlerinde…

Eylül 17, 2020

Belleğin karanlık dehlizlerinde…

Patrick Modiano’nun Karanlık Dükkânlar Sokağı adlı romanı,
Ekin Özlü Akseki çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Yayımlandığı yıl Goncourt Ödülü kazanan Karanlık Dükkânlar Sokağı, Nobel Komitesi tarafından çağımızın Proust’u olarak gösterilen Patrick Modiano’nun yazınını kavramak için anahtar niteliğinde bir roman.  İşgal dönemi Fransa’sının etkilerinden kurtulamamış insanların bireysel ve kolektif yazgısını anlatan çarpıcı bir tanıklık.

Gizemli bir kaza sonucunda hafızasını kaybeden ve geçmişini ardında bırakıp özel dedektiflik yapmaya başlayan Guy Roland, on yıl sonra geçmişiyle yüzleşmeye, gerçek kimliğini keşfetmeye karar verir. Bu arayışta karşısına bazı ipuçları, birtakım insanlar, eski fotoğraflar, kilitli kapılar, adresler ve telefon numaraları çıkar. Belleğinin karanlık dehlizlerinde el yordamıyla ilerleyen dedektif, bazı gerçeklere ulaştığını düşündüğü anda çıkmaz sokaklara sapar. Ancak arayışı asla sona ermez, anı kırıntıları bu yolda ona ışık tutan işaret fişekleridir.

“Modiano gerçek bir yaratıcı.”

Adam Thirlwell

#fransızedebiyatı #nobelödülü #geçmiş #yabancılaşma #bellek #kimlik #arayış #gizem

Bu kitaba ilgi duyanlar için ek öneriler: Patrick Modiano: Mahallede Kaybolma Diye, Imre Kertész: Tasfiye, Paul Auster: Görünmeyen, W.G Sebald: Vertigo, Joseph Roth: Kör Ayna

Sayfa sayısı: 176

Fiyat: 20,00 TL   

PATRICK­ MODIANO,­ 1945’te­ Paris’te­ Yahudi­ asıllı­ bir­ babanın­ ve­ Belçikalı ­bir ­annenin çocuğu ­olarak ­dünyaya ­geldi. ­Öğrenim ­hayatına­ Fransa’da ­devam­ etti. İkinci ­Dünya­ Savaşı ­ve işgallerin­ olduğu­ bir ­dönemde­ yaşadığı ­için ­sıkıntılı ­bir ­çocukluk ­geçirdi. İlk ­romanı­ La place de l’étoile­ (Étoile ­Meydanı)­1968’de ­yayımlandı.­1972’de ­Les Boulevards de la ceinture (Çevre­ Yolları) ­ile­ L’Académie­ Française ­Ödülü’nü ­kazandı.­ 1978’de ­Karanlık Dükkânlar Sokağı­ ile ­Goncourt ­Ödülü,­ 2000’de ­Paul-Morand­ ­ Ödülü,­ 2005’te­ Prix­ des­ libraries,­ 2010’da­ Cino­ del­ Duca­ Ödülü,­ 2012’de­ Avusturya ­Devleti ­Avrupa ­Edebiyatı ­Ödülü ­gibi ­daha­ birçok ­ödüle ­layık ­görüldü.­ Son­ olarak ­2014’te ­Nobel ­Edebiyat­ Ödülü’nü ­kazandı. Otuza ­yakın ­kitabı ­olan­ yazarın ­aynı ­zamanda­ şarkı­ sözleri, ­sinemaya­ uyarlanan ­eserleri,­ çocuk ­kitapları,­ Polka ­isimli­ tiyatro­ oyunu­ vardır.­ Kitapları ­birçok ­dile ­çevrildi.

EKİN­ ÖZLÜ­ AKSEKİ,­ Cezayir’de­ doğdu.­ Belçika’da­ liseyi­ bitirdikten­ sonra­ Ankara­ Üniversitesi­ Uluslararası ­İlişkiler ­Bölümü’nde­ lisans,­ Paris­ Sorbonne ­Üniversitesi’nde­ yüksek ­lisans­ yaptı.­Ardından­ Stendhal­ Grenoble­ Üniversitesi’nde­ Fransızca­ İkinci­ Yabancı­ Dil­ Öğretimi­ lisans,­ Le­ Mans­ Üniversitesi’nde­ de­ Sanat,­ Edebiyat,­ Dil­ alanlarında­ yüksek­ lisans­ diplomalarını ­aldı.­ Babil­ ve­1871 Paris Komünü Günleri kitaplarının­ çevirmenidir.

edebiyathaber.net (17 Eylül 2020)

Yorum yapın