Baha Batıkan’dan arkeolojide Eril iktidarın toplumsal cinsiyet rolleri üzerine etkisi

Aralık 7, 2023

Baha Batıkan’dan arkeolojide Eril iktidarın toplumsal cinsiyet rolleri üzerine etkisi

Baha Batıkan’ın Eril, Dişil ve Ötekiler adlı kitabı Beyaz Baykuş Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Toplumsal cinsiyet rolleri şimdiki bildiğimiz anlamıyla toplum oluşmadan önce nasıl işliyordu? Eskiçağlarda kadınlar, erkekler ve eşcinseller toplumda nasıl karşılık buluyordu? Tanrılara adanmış yerlerde kutsal görülen kadınlarla yaşanan cinsel birliktelik fahişeliğe nasıl evrildi?

Eril, Dişil ve Ötekiler’de eril iktidarın kadınlar, erkekler, eşcinseller ve fahişeler üzerine biçtiği roller arkeolojik veriler ışığında tarihsel süreçleri içinde ele alınıyor. Arkeolog ve Eskiçağ Tarihçisi Baha Batıkan bizlere tüm bu kimliklerin insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzanan geçmişinde bir cinsiyet arkeolojisi çalışması sunuyor.

“Bize yeni gibi gelen pek çok tabu ya da fantezinin geçmişi aslında çok ama çok eskilere dayanır. Günümüzde aşırı gözüyle baktığımız kimi kavramlar antik zamanlarda oldukça normal görülmektedir. Veya doğal olan cinsel yaşam, bazı dönemlerde ölümcül suç olarak karşımıza çıkmaktadır. İktidarın tutumuyla birlikte bedenler ve zihinler şekillenmiş, cinsel roller dağıtılmış, cezalandırılmış, ödüllendirilmiştir.”

Günümüzden 4 ila 4,5 milyon yıl öncesinden Doğu Roma İmparatorluğuna kadar uzanan bir zaman diliminde geçen kitapta cennet bahçelerinden yeryüzüne, mağaralardan saraylara, bereketli Anadolu topraklarından Ege sahillerine kadar geniş bir coğrafya inceleniyor. Hatta antik yazarların satırlarıyla Venüs’ten Mars’a, oradan da Ay’a uzanılıyor…

Çok geniş bir coğrafyada, upuzun bir zaman diliminde en derinlerine kadar kazılan insan bedeninin tarihini okurken kişileri birleştiren cinsel ilişkinin binlerce kişiyi ayırdığını, kutuplaştırdığını, ötekileştirdiğini, köleleştirdiğini veya hükmettiğini göreceksiniz.  

Baha Batıkan’ın yazdığı Eril, Dişil ve Ötekiler Beyaz Baykuş Yayınları’ndan çıktı.

edebiyathaber.net (7 Aralık 2023)

Yorum yapın