“Aykırı Kültür” raflarda

Eylül 7, 2022

“Aykırı Kültür” raflarda

Paul Willis’in “Aykırı Kültür” adlı kitabı, Gökben Demirbaş çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Bir İngiliz kültürel çalışmalar klasiği Aykırı Kültür, okuru 1960’ların iki önemli gençlik kültürünün –motorcu oğlanların ve hippilerin– dünyasına götürüyor. Motorcu oğlanlar, geç 1950’lerin erken rock’n’roll müziğini dinleyen işçi sınıfı motorcularıydı. Buna karşın hippiler uzun saçlı ve progressive müzik âşığı orta-sınıf uyuşturucu kullanıcılarıydı. İki grup da kapitalist kitle iletişim araçları ve ticaretin tahakkümündeki daha geniş toplumun karşısında kendi kültürel biçimlerini ve anlamlarını yaratmak için eşitsiz ama kahramanca bir mücadeleye giriştiler. Bugün, farklı yollarla, son derece yaygın hale gelen kültürel deneyin, kimliğin öz-kurulumunun ve öz-küratörlüğün öncüleriydiler.

Paul Willis, Aykırı Kültür’de, yaşanan ve popüler kültürleri anlamak için önemli ve hâlâ son derece geçerli olan bir teori ve metodoloji geliştiriyor. Yeni önsözü, kitapta araştırılan dönem ile bugünün kültürel anları arasındaki bu bağı irdeliyor.

Yeniden keşfedilmesi gereken unutulmuş bir hazine.

MATS TRONDMAN, ANNA LUND & STEFAN LUND

Eurpoean Journal of Cultural Studies

Uzun süredir baskısı bulunmayan, Paul Willis’in motorcu oğlanlar ve hippiler hakkındaki bu klasik çalışmasının yeni basımı, geçmişte ve günümüzde dışlanmış kültürlerle ilgilenen herkesin okuması gereken bir kaynak.

MITCH DUNEIER, Sidewalk’un yazarı

Günümüzde de kaynak gösterilmeye devam eden Aykırı Kültür, etnografik ve kültürel sosyolojik araştırmanın güçlü bir sembolüdür. Zamanın geçtikçe daha çok anlam kazandı; birlikte sunduğu araştırmalar günümüzde 20. yüzyılın ortasının altkültürlerinin örnek niteliğinde rekonsrüksiyonları olarak değerlendirilebilir. Zamanlarının ruhunu gerçekten yakalamışlar ve biz de bu kitabı yeniden okuyarak o ruhu yeniden hissedebiliriz. Fakat Aykırı Kültür’ün temel katkısı, tarihsel değil, güncel olmasıdır. Bu iki araştırma, etnografinin makro-düzey kültürel yapıların araştırılmasına katkı sunabileceğini göstermiştir.

JEFFREY C. ALEXANDER, Yale Üniversitesi

edebiyathaber.net (7 Eylül 2022)

Yorum yapın