Arter Yayınları’ndan Hans Haacke’nin yazılarını bir araya getiren e-kitap

Temmuz 28, 2022

Arter Yayınları’ndan Hans Haacke’nin yazılarını bir araya getiren e-kitap

Didem Uraler Çelik’in yayına hazırladığı Çalışma Koşulları: Hans Haacke’nin Yazıları adlı e-kitap, Zeynep Baransel çevirisiyle Arter Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Çağdaş sanat etrafındaki tartışmaları beslemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan Arter Yayınları, Çalışma Koşulları: Hans Haacke’nin Yazıları başlıklı e-kitabı arter.org.tr/yayinlar adresi üzerinden erişime açtı. Kurumsal eleştiri geleneğinin öncüleri arasında yer alan Hans Haacke’nin kendi sanat pratiğini aktarmak ve belgelemek üzere kaleme aldığı yazılarını bir araya getiren bu kapsamlı derleme, Türkçede ilk kez okurlarla buluşuyor.

Özgün araştırmaların hayata geçirilmesine ve sanat tarihi yazımına katkıda bulunmayı hedefleyen Arter Yayınları, 2010 yılından bu yana sürdürdüğü faaliyetleri bağlamında birçok yeni metnin oluşturulmasına destek verdi. Claudia Mesch’in kaleme aldığı Joseph Beuys monografisinin Türkçe edisyonuyla Aralık 2021’de dijital yayıncılığa da adım atan Arter, e-kitapları aracılığıyla çağdaş sanat tarihinden kesitler sunan sanatçı metinlerinin Türkçe çevirilerini çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak erişilebilir kılıyor.

Alexander Alberro’nun hazırladığı ve Zeynep Baransel’in Türkçeye çevirdiği Çalışma Koşulları: Hans Haacke’nin Yazıları adlı yayın, Arter Yayınları’nın ikinci e-kitabı olarak arter.org.tr/yayinlar adresi üzerinden erişime açıldı. Kitabın Türkçe edisyonunun tasarımını ise Didem Uraler Çelik üstlendi.

1936 yılında Köln’de dünyaya gelen Hans Haacke, kurumsal eleştiri geleneğinin öncüleri arasında yer alır. Görsel malzemelerin toplumsal ve psikolojik çağrışımlarını irdeleyerek (gerek kamusal gerek özel) çok sayıda kurumun/sanat alanının işleyişini gözler önüne seren Haacke’nin sanat pratiği, farklı unsurların birbiriyle etkileşimini konu edinir. Resim, yerleştirme ve fotoğraf mecralarında ürettiği yapıtları, dünyanın ekonomik, sosyal ve politik durumunu sorgulayarak sanata bakışımızı ve sanatın toplum içinde oynadığı rolleri değerlendirme biçimimizi yeniden tanımlamamıza yardımcı olur. Haacke’ye göre sanat dünyasını ve genel anlamıyla dünyayı çevreleyen koşullarla ilişki kuran sanat yapıtları, basit ve durağan birer nesneden ibaret olmanın ötesine geçerek kendi sınırlarının dışında yankılar doğurur. 

Çalışma Koşulları başlıklı yayın, döneminin güncelliği içerisinde bazı can alıcı tartışmalara yol açan Hans Haacke’nin kendi pratiğini aktarmak ve belgelemek üzere kaleme aldığı yazılarını bir araya getiriyor. Bazıları ilk kez bu yayın aracılığıyla gün yüzüne çıkan metinler, sanatçının yapıtları hakkında dolaysız bir dille yazdığı açıklamalardan sanat ve siyaset üzerine daha geniş erimli düşünce yazılarına uzanıyor. 

The MIT Press tarafından 2016’da Writing Art başlıklı yayın dizisi kapsamında Working Conditions: The Writings of Hans Haacke ismiyle İngilizce olarak yayımlandıktan sonra Türkçede ilk kez okurlarla buluşan bu kapsamlı derleme, Haacke’nin MoMA ve Guggenheim ile yazışmalarını ve 1969 São Paolo Bienali’nde Amerika Birleşik Devletleri’ni temsil etmeyi reddettiği mektubunu; kurumsallığın sanat dünyasındaki yansımalarını ele aldığı, kitaba da adını veren “Çalışma Koşulları” başlıklı yazısını; “gerçek zamanlı toplumsal sistemler” üzerine düşüncelerini ve sanatçının yapıtları bağlamında birçok müze yayınında yer verilmiş metinleri içeriyor. 

edebiyathaber.net (28 Temmuz 2022)

Yorum yapın